Vodomjeri

Datum objave: 15.03.2021. 09:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.03.2021.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

1035-1-1-35-5-10/21


Broj obavijesti o nabavi 1035-1-1-35-3-13/20

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv J.P. "KOMUNALNO" D.O.O. LIVNO
IDB/JIB 4281005660002
Kontakt osoba Dalibor Cikojević
Adresa Zgona bb
Poštanski broj 80101 Livno (hp mo)
Općina/Grad Livno
Telefon (034) 201-778
Faks (034) 201-778
Elektronička pošta komunalno.livno@tel.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Livno

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabava

Ne


I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava vodomjera

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava vodomjera

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38421100-3 Vodomjeri


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

po tenderu

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Livno

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IKOM D.O.O. LIVNO 4281259090001 Posušje Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

65995,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

65995,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

65995,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

65995,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1035-1-1-35-5-10/21
PODIJELI: