Vodovodni materijal: poluspojnica, spojnica, mufne, nipl, koljena, T-komadi, ventil-kugla, prefabrikant, redukcija, čep pocinčani, holender pocinčani, ogrlica za prikljčke, slavina-kugla

Datum objave: 19.01.2016. 08:02 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1169-1-1-271-5-5/16Broj obavještenja o nabavci 1169-1-1-271-3-26/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP ''VODOVOD'' D.O.O. CAZIN
IDB/JIB 4263351830005
Kontakt osoba Mirhad Pjanić
Adresa Lojićka bb
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 514-500
Faks (037) 514-500
Elektronska pošta jkp_vodovod_cazin@hotmail.com
Internet adresa vodovodcazin.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Cazin

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

340000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vodovodni i PEHD materijal

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kupovina vodovodnog i PEHD materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44160000-9 Cjevovod, sistemi cijevi, cijevi, strukturne cijevi i srodni artikli


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vodovodni materijal 1

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vodovodni materijal 1 obuhvata nabavku:
poluspojnica, spojnica, mufne, nipl, koljena, T-komadi, ventil-kugla, prefabrikant, redukcija, čep pocinčani, holender
pocinčani, ogrlica za prikljčke, slavina-kugla.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44160000-9 Cjevovod, sistemi cijevi, cijevi, strukturne cijevi i srodni artikli

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Definisana TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

11.1.2016. - 11.1.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Preduzeća

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERKONT KOMERC D.O.O 4401776630003 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazumaIV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

41796,90

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

41796,90

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

11.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

41796,90

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

48635,90

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1169-1-1-271-5-5-16.pdf
PODIJELI: