Zadnja rotaciona kosačica

Datum objave: 13.04.2021. 14:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1216-1-1-3-5-6/21


Broj obavještenja o nabavci 1216-1-1-3-3-4/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" A.D.
IDB/JIB 4401147930002
Kontakt osoba Goran Bajić i Dragana Mandić
Adresa Mire Cikote 4
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Općina/Grad Laktaši
Telefon (051) 530-195
Faks (051) 530-195
Elektronska pošta goran.komunalac@gmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (RS),Laktaši

I 2.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Leasing

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka zadnje rotacione kosačice putem finansijskog lizinga

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka zadnje rotacione kosačice za traktor putem finansijskog lizinga

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 16320000-4 Mašine za kosidbu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 rotaciona kosačica

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KP "Komunalac" a.d. Laktaši, Nemanjina br. 50

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 (tri) mjeseca

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SPARKASSE LEASING D.O.O. SARAJEVO 4201245390009 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

70852,18

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

70852,18

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

70852,18

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1216-1-1-3-5-6/21
PODIJELI: