Zatvoreni pocinčani kontejneri 1,1 M3

Datum objave: 22.01.2016. 10:55 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

341-1-1-21-5-1/16Broj obavještenja o nabavci 341-1-1-21-3-6/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KOMUNALNO JAVNO DRUŠTVO DOO MAGLAJ
IDB/JIB 4218166390001
Kontakt osoba Sanela Hadžišehić
Adresa Osma ulica 4
Poštanski broj 74250 Maglaj (bhp sa)
Općina/Grad Maglaj
Telefon (032) 603-523
Faks (032) 603-689
Elektronska pošta kjddoomaglaj@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Maglaj

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA ZATVORENIH POCINČANIH KONTEJNERA 1,1 M3

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

ZATVORENI POCINČANI KONTEJNERI 1,1 M3

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44613800-8 Kontejneri za otpadni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

100 KOMADA

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJD DOO MAGLAJ, ULICA MLADIH BROJ 4.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 DANA

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 T&A Auto d.o.o. Visoko 4218722960009 Visoko Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

47700,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

47700,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

40545,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

48850,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
341-1-1-21-5-1-16.pdf
PODIJELI: