al
60 mjeseci garantni rok na proizvode Made in GRIZELJ

Predstavljamo

60 mjeseci garantni rok na proizvode Made in GRIZELJ

17.05.2018 08:37:38 / Izvor: Akta.ba

Jedinstvena sistemska rješenja QQQX firme GRIZELJ selektivnom primjenom QA/QCX  (osiguranje kvaliteta/kontrola kvaliteta) kroz projekt postrojenja i opreme su garancija za cjelokupni proces od;  idejnog projekta-Lay out, projektiranja, proizvodnje, montaže sa puštanjem u rad i tokom eksploatacije 60 mjeseci, radi unapređenja proizvoda GRIZELJ.

Za svako postrojenje procedurom sistemskog rješenja QQQX firme GRIZELJ izdaje se matična knjiga, kontrolna knjiga, servisna knjižica sa ček listom za periodične kontrole i preglede u garantnom i van garantnom roku.

Oprema i postrojenja iz proizvodnog programa GRIZELJ na koja je garantni rok 60 mjeseci:

- Cremicoplus za kremiranje umrlih, uginulih, anatomsko-patološke materije,

- ETIK-I Eko Tretman Incineracijom i Ko-Incineracija; termički tretman “otpada“; komunalnog procijedni komunalni mulj, medicinski, animalni, infektivni,

- PET-TOM-DETIK-I Dehidracija, kokošijeg izmeta i proizvodnja eko pelet; fertilizator tla ili energent,

- VIFIL Konverter “otpada“ u toplinski, rashladnu i električnu energiju - CHC, CHP, CHCP.   

Primjenom Know how u postrojenjima i opremi GRIZELJ vrši se inaktiviranje, digestija, dezodorizacija, dehidracija, dekontaminacija, detoksikacija,  karbonizacija, dekarbonizacija u energetici dimnih plinova uz ekološke, energijske  i ekonomske benefite.

"Naše nove napredene eko procesne-tehnologije i tehnike zadovoljavaju EU direktive i norme sa gledišta efikasnosti, funkcionalnosti, sigurnosti kroz održivi razvoj sa nula otpada", komentira Tomislav Grizelj, erudit okoliša.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Predstavljamo