al
Euroing izrađuje dokumentaciju na osnovu koje se izdaju vodni akti

Predstavljamo

Euroing izrađuje dokumentaciju na osnovu koje se izdaju vodni akti

04.08.2017 09:03:35 / Izvor: Akta.ba

Euroing d.o.o. posjeduje rješenje Federalnog Ministarstva za Poljoprivredu, Vodoprivredu i Šumarstvo za obavljanje poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti za vodne objekte propisane u Pravilnika, i to za slijedeće:

 • Prethodna vodna saglasnost,
 • Vodna saglasnost,
 • Vodna dozvola.

Aktivnosti za koje su uvijek potrebni vodni akti:

Vodni akti: predhodna vodna saglasnost, vodna saglasnost i vodna dozvola, moraju se pribaviti za svako korištenje vode koje prelazi obim opće upotrebe, bez obzira na njihove uticaje na slijedeće aktivnosti:

 • zahvatanje vode u svim privrednim granama i djelatnostima, a naročito za: industriju i energetiku, poljoprivredu, vodosnadbijevanje, uslužne djelatnosti koje u tehnološkom postupku koriste vodu, turističke djelatnosti,
 • ispuštanje otpadnih voda u površinske vode,
 • indirektno ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode,
 • vještačko prihranjivanje podzemnih voda,
 • vađenje materijala iz vodotoka,
 • izgradnju objekata za iskorištavanje hidroenergije,
 • trajno podizanje razine vode i kao rezultat toga plavljenje normalno suhog zemljišta,
 • izgradnju objekata za zaštitu od poplava,
 • izgradnju saobraćajnica (cestovnih i željezničkih), uključujući i šumske puteve,
 • izgradnju mostova i drugih objekata iznad vodotoka ili u vodotoku,
 • izgradnju ili uređenje deponija otpada.

Prethodna vodna saglasnost je vodni akt kojim se odlučuje o postojanju uslova za ostvarenje prava na vodu podnosioca zahtjeva, kao i način ostvarivanja tog prava, te uslovi kojima mora udovoljiti dokumentacija za građenje novih, rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih objekata i druge aktivnosti koje se ne smatraju građenjem, a mogu trajno, privremeno ili povremeno uticati na promjenu režima voda.

Prethodna vodna saglasnost pribavlja se u postupku izdavanja okolinske dozvole, odnosno urbanističke saglasnosti.

Vodna saglasnost utvrđuje da li je dokumentacija priložena uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti u skladu sa prethodnom vodnom saglasnosti, propisima o vodama i planskim dokumentima za pripadajuće vodno područje.

Za dobijanje vodne saglasnosti prilaže se sljedeća potrebna dokumentacija:

 • podaci o izdatoj okolinskoj dozvoli, urbanističkoj saglasnosti i prethodnoj vodnoj saglasnosti ili kopije izdatih rješenja,
 • investicijsko – tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa uvjetima iz prethodne vodne saglasnosti, propisima o vodama i planskim dokumentima,
 • odobrenje operatora vodovodnog odnosno kanalizacionog sistema za priključak na isti.

Vodnu dozvolu je potrebno pribaviti za sve objekte i aktivnosti za koje je propisano izdavanje vodne saglasnosti.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Predstavljamo