al
Facultas vam donosi metode i pristup učenju stranih jezika

Obrazovanje

Facultas vam donosi metode i pristup učenju stranih jezika

28.05.2018 08:15:16 / Izvor: Akta.ba

Metode i pristup učenju stranih jezika

Metode učenja i podučavanja su primjerene razvojnoj dobi polaznika uz uvažavanje individualnih razlika u predznanju, sposobnostima, motivaciji, stilu i strategijama učenja.

Profesori i stručni saradnici Centra za strane jezike Facultas prilikom osmišljavanja jezičkih kurseva uzimaju u obzir metodičko-didaktičke principe koji su bazirani na preporukama Zajedničkog evropskog okvira za učenje i podučavanje stranih jezika Savjeta Evrope (Common European Framework of Reference for Languages).

Iako je „učenje jezika“ ustaljena fraza, prava odrednica je „jezički trening“.

Jezik se uči, ali se i trenira

Pristup nastavi jezika prema Zajedničkom evropskom okviru za jezike definisan je kao aktivan, tj. kao pristup koji učenike i profesore jezika prepoznaje kao učesnike u komunikativnom procesu u okviru različitih društvenih situacija u kojima oni obavljaju određeni broj aktivnosti. Te aktivnosti ne moraju uvek biti strogo jezičke, ali je poželjno da imaju funkciju neposrednog zadovoljenja potreba polaznika. To znači da komunikativne aktivnosti treba približiti autentičnim aktivnostima učenika, koje će oni prepoznati kao sebi svojstvene.

Aktivnosti kreirane u odnosu na vaše individualne karakteristike

Uspješno učenje podrazumjeva saradnju na bazi koje se jezički materijal prezentira i koristi u okviru smisaonih komunikativnih aktivnosti. Da bi aktivnosti u nastavi jezika bile smisaone prilikom njihovog kreiranja moraju se uzeti u obzir individualne karakteristike učenika, kao što su uzrast, predznanje, lične osobine i potrebe, koje opet zavise i od datog društvenog i kulturnog okruženja, sa ciljem sticanja kako kognitivne (znanja), tako i afektivne (stavovi i vrijednosti) i socijalne kompetencije (život u zajednici).

Zato se svi saradnici Centra Facultas trude da obezbjede atmosferu povjerenja i vedrine, i tokom, kao i na svim onim aktivnostima koje su predviđene kao podrška učenju i relaksacija od monotone svakodnevice.

Koherentan i konzistentan pristup

Tokom godina, u Facultasu su se razvijale metode i pristupi učenju i podučavanju, tako da danas predstavljaju zaokružen sistem pristupa nastavi jezika i polaznicima kurseva, koji zahvaljujući tome, u veoma kratkom roku, postaju osposobljeni za uspješnu komunikaciju i efikasno djelovanje na stranom jeziku.

Ovakav otvoren, fleksibilan metodski koncept, koji se prilagođava uslovima i ciljevima učenja jezika specifičnim za svaku grupu, može se konkretno definisati sljedećim principima:

  • Obrada onih sadržaja koji polazniku nešto znače, odnosno koji mu pomažu da se orijentiše u situacijama koje su mu do tada bile nove i nepoznate, i da pritom razvije novu perspektivu gledanja na sopstveno okruženje;
  • Ohrabrivanje učenika da učenju jezika pristupi savjesno i aktivno;
  • Podsticanje kreativnosti i slobodnog komuniciranja na stranom jeziku;
  • Decentralizacija nastave, tj. prenošenje aktivnosti sa nastavnika na učenika ili grupe učenika;
  • Upotreba najsavremenijih udžbenika i nastavnih materijala čija koncepcija omogućava maksimalno prilagođavanje svakom pojedinačnom polazniku ili grupi i njihovim ciljevima i potrebama;
  • Kombinovanje udžbenika sa audio, video i elektronskim medijima;
  • Organizovanje klubova, radio-emisija, priredbi, novinarskih sekcija, radionica, druženja sa izvornim govornicima (native speakers), koje polaznicima daju autentičan povod za korištenje stranog jezika.

 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Obrazovanje