Fakulet za tehničke studije Travnik: Doktorski studij

Obrazovanje

Fakulet za tehničke studije Travnik: Doktorski studij

30.09.2019 07:55:41 / Izvor: Akta.ba

Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku od svog osnivanja primjenjuje sistem visokog obrazovanja u skladu sa Bolonjskim procesom. U dosadašnjem radu organizuje I (prvi) ciklus ili dodiplomski i II (drugi) ciklus ili diplomski studij na vrlo uspješan i kompetetntan način na smjerovima Arhitektura, Građevina, Grafičko inžinjerstvo i dizajn, Inžinjerska informatika, Sigurnost i zaštita na radu i zaštita od požara i Tekstilno inžinjerstvo i dizajn što je rezultiralo stvaranjem realnih pretpostavki i za organizaciju III (trećeg) ciklusa ili doktorskog studija.

Fakultet za tehničke studije ima dugogodišnje iskustvo i u organizovanju međunarodnih naučnih i naučnostručnih simpozija, seminara i radionica s jedne strane, te u publikovanju zborničke građe organizovanih skupova i vlastitog naučnog časopisa s druge strane. Stoga s pravom možemo ustvrditi da je Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku na datom planu kvalitetno obavio pripreme za organizovanje trećeg ciklusa – doktorskog studija. Prvi i drugi ciklus studija završio je veliki broj studenata koji dolaze iz svih dijelova BiH, susjednih zemalja, te Evrope i svijeta.

Dakle, po organizaciji, kvantitetu, a posebno kvalitetu studenata, prvi i drugi ciklus Fakulteta za tehničke studije postao je nadaleko prepoznatljiv. Veoma značajno je i to da studenti po završetku jednog ciklusa studija na Fakultetu za tehničke studije, u sve većem broju upisuju naredni akademski stepen, te da postoji veliki interes za III ciklus, čime bi se zaokružila jedna cjelina obrazovanja na Fakultetu za tehničke studije

Sve to nalaže potrebu za daljnjim osposobljavanjem vlastitih naučnih kadrova, kako za naučno-nastavni, tako i za naučno-istraživački rad. Upravo stoga, uz poštivanu zakonsku obavezu, postoje i mnogi drugi, a ništa manje važni ciljevi i razlozi pokretanja doktorskog studija:

 • Produbljivanje i proširivanje najviših naučnih znanja magistara, te osposobljavanje budućih istraživača najvišeg akademskog nivoa – doktora nauka za samostalno istraživanje i vođenje istraživačkih projekata u datim naučnim područjima;
 • Priprema kandidata za obavljanje nastavnih i istraživačkih poslova i pozicija u akademskim institucijama Srednjobosanskog kantona, Federacije Bosne i Hercegovine, države Bosne i Hercegovine, regiona i šire, a naročito za potrebe fakulteta u okviru Univerziteta u Travniku;
 • Doprinos reformi sistema visokog obrazovanja;
 • Uspostavljanje trećeg ciklusa studija kao logičkog nastavka prvog i drugog ciklusa studija prema evropskim standardima, Bolonjskim principima i Deklaraciji bergenske konferencije;
 • Uključivanje u evropske i međunarodne obrazovne integracione procese;
 • Kreiranje mreže za diseminaciju znanja;
 • Realizacija jasne vizije i misije u profiliranju osnovnih funkcija Fakulteta za tehničke studije;
 • Stvaranje stimulativnog okruženja za razvoj fundamentalnih i primijenjenih istraživanja u Srednjobosanskom kantonu i uspostavljanje saradnje sa drugim visokoškolskim ustanovama i institucijama, te okupljanje kadrova i objedinjavanje znanja i iskustva;
 • Stvaranje kritične mase u prevazilaženju izolacije mladih i perspektivnih kadrova i naučnih radnika;
 • Osiguranje transparentnosti u organiziranju doktorskog studja i prijemu kandidata;
 • Izgradnja profesionalne karijere istraživača (studenata, asistenata i profesora);
 • Podsticanje razvoja i primjene savremenih koncepata i modela kao što su Balanced Scorecard, TQM, Lean Managemnet, Kaizen, korištenje intelektualnim kapitalom,i slično;
 • Održavanje najviših standarda i reputacije utemeljenih na temeljnim vrijednostima proširenja obrazovnih profesionalnih usluga.

Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku od svog osnivanja primjenjuje sistem visokog obrazovanja u skladu sa Bolonjskim procesom. U dosadašnjem radu organizuje I (prvi) ciklus ili dodiplomski i II (drugi) ciklus ili diplomski studij na vrlo uspješan i kompetetntan način što je rezultiralo stvaranjem realnih predpostavki i za organizaciju III (trećeg) ciklusa ili doktorskog studija.

Jedno od temeljnih načela Bolonjske deklaracije jeste uspostavljenje triju ciklusa obrazovanja što je i Zakonom propisano kao način organizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Osnovni razlog za pokretanje III (trećeg) ciklusa ili doktorskog studija jeste osiguranje pristupa prostoru visokog obrazovanja u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i zakonskim okvirima kako u Bosni i Hercegovini tako i u evropskom prostoru visokog obrazovanja.

S obzirom da je doktorski studij najviši stepen formalnog obrazovanja i ključan je za ulazak u evropski istraživački prostor te evrospki prostor visokog obrazovanja i povezivanja sa njim, opravdanost pokretanja III (trećeg) ciklusa ili doktorskog studija zasnovana je na misiji i viziji Fakulteta za tehničke studije Univerziteta u Travniku koji se želi etablirati kao visokoškolska ustanova u evrospkom prostoru visokog obrazovanja.

Organizacijom III ( trećeg) ciklusa studija – doktorskog studija, studentima Fakulteta za tehničke studije Univerziteta u Travniku omogućen je nastavak studija poslije završetka I i II ciklusa studija i slijed edukacije koja će pokretanjem III (trećeg) ciklusa ili doktorskog studija biti upotpunjena cjelina prostora visokog obrazovanja po svim standardima i zahtjevima Bolonjske deklaracije.

Osnovni cilj III cikusa – doktorskog studija jeste da kandidat stekne:

 • duboka i specijalistička znanja iz užeg područja u kojem kandidat priprema doktorski rad,
 • znanja potrebna za korištene savremenih naučnih metoda, istraživačkih tehnika i alata u užem području istraživanja,
 • sposobnosti za kreativno rješavanje kompleksnih probleme iz svoje prakse
 • kompetencije bitne za dalji naučno- istraživački rad.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 062 700 098 ili na mail prodaja@akta.ba odnosno putem forme Objavi promo ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Obrazovanje