al

Predstavljamo

Fakultet za tehničke studije Travnik opredijeljen za izvrsnost

31.03.2017 08:21:30 / Izvor: Akta.ba

Od samog osnivanja (2006. godine pod nazivom Grafički fakultet), Fakultet je postavio standarde koji su u centar pažnje stavili studente, njihovo stručno osposobljavanje i sticanje kompetencija sa kojima će biti vidljivii konkurentni na tržištu rada. Kreiran je ambijent u kojem su studenti kreatori svojih ideja uz podršku fakulteta koji prepoznaje njihove potencijale i usmjerava ih u pravcu izvrsnosti. Kvalitet nastavnog kadra i njihovi autoriteti odredili su put fakulteta ka izvrsnosti koji je prepoznat u akademskoj zajednici Bosne i Hercegovine, te užeg i šireg regiona.

Fakultet je od 2011. godine, preseljenjem u Travnik i uvođenjem studijskih programa iz oblasti arhitekture, građevine, inžinjerske informatike, sigurnosti i zaštite na radu i tekstilnog inžinjerstva i dizajna promjenio naziv u Fakultet za tehničke studije. Dva odsjeka grafičkih tehnologija spojena su u jedan Grafičko inžinjerstvo i dizajn. Kreiran je novi ambijent u kojem su prostori moderno opremljeni po standardima visoke kvalitete sa svim pratečim servisima koji su neophodni za uspješno funkcionisanje visokoškolske ustanove.

Nastavni proces se realizira prema Bolonjskom sistemu, od prve generacije studenata. Osobenosti po kojima je fakultet prepoznat su vrijednosti koje su studentima dostupne i koje su prilagođene potrebama studenata. Uslužnost studentske službe i drugih službi fakulteta, dostupnost profesora i asistenata za kontinuiranu komunikaciju bez posrednika, studentski informacioni sistem, savremena biblioteka, laboratorije i uredi za vježbe i praktični rad su samo neke od prednosti koje studentima stoje na raspolaganju.

Ulaganjem Fakulteta u savremenu opremu i praćenje tokova savremene tehnologije stvoreni su uslovi za korištenje novih obrazovnih alata sa kojima će studenti biti konkurentni na tržištima rada širom regiona. Novi obrazovni alati podrazumijevaju tri nivoa teorijsko-stručnog osposobljavanja na I ciklusu i usavršavanja na master studijima. Teorijska nastava kao prvi nivo, realizacija vježbi na fakultetu kao drugi nivo i stručna praksa kao treći nivo su alati koji su dosptupni studentima. Alat koji se preferira je ZAPOŠLJAVANJE mladih ljudi nakon studija u vlastitim centrima fakulteta koji su prateći servisi i pružaju usluge za treća lica.

Fakultet je organizator međunarodnih naučno – stručnih simpozija Timod iz oblasti tekstilnog inžinjerstva i modnog dizajna i GeTID koji okuplja najeminentnije stručnjake i autoritete iz oblasti grafičkih tehnologija iz Evrope i svijeta. Fakultet je pokrenuo i međunarodni naučno - stručni časopis Techno science koji izdaje dva puta godišnje.

Fakultet je u proteklom periodu, od osnivanja, napravio saradnju sa lokalnom zajednicom, užom i širom, te realizirao veliki broj projekata u kojima su učestvovali studenti fakulteta i koji su kroz te projekte promovisali svoj rad i aktivnosti fakulteta. Studenti su uključeni i u naučno – istraživački rad i kroz timske i pojedinačne aktivnosti učestvuju na međunarodnim skupovima i konferencijama izlažući svoje radove i projekte.

Posebna pažnja na fakultetu se poklanja osiguranju kvaliteta visokog obrazovanja a potvrda kvalitetnog rada je ovjerena pečatom akreditacije koju je Fakultet dobio u institucionalnoj akreditaciji sa kojom se Univerzitet u Travniku upisao u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Od akademske 2016/2017. godine fakultet uspješno pokreće i III ciklus – doktorske studije čime je zaokružen proces akademskog obrazovanja koji se nudi studentima. Na taj način će fakultet kroz kompletan životni ciklus od 8 godina (3+2+3) biti u funkciji razvoja i vlastitog kadra i stvaranja ambijenta za buduće generacije mladih stručnjaka, doktora nauka koji će graditi budućnost ne samo BH inžinjerstva već i užeg i šireg regiona.

Opredijeljeni za izvrsnost!“ moto je pod kojim menadžment Fakulteta za tehničke studije provodi zamisli svoga rada, a koji je i garant njihovog uspjeha.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Predstavljamo