al
Islamic Relief Worldwide raspisao javne pozive za nabavku kurbana u 2018.

Predstavljamo

Islamic Relief Worldwide raspisao javne pozive za nabavku kurbana u 2018.

26.07.2018 08:12:32 / Izvor: Akta.ba

Humanitarna organizacija Islamic Relief Worldwide objavila je dva javna poziva za prikupljanje i odabir ponuda za nabavku kurbana 2018. godine.

Prvi javni poziv odnosi se na nabavku od 115 do 230 grla krupne stoke-goveda, starosne dobi od 2 do 7 godina.

Napominje se da sva goveda treba da ispunjavaju uslove koji su propisani islamskim propisima za kurban, te svako ponuđeno grlo mora biti obilježeno „ušnom markicom“ sa pratećom dokumnetacijom: pasošem životinje, C – obrazcem i Svjedodžbom o zdravstvenom stanju životinje;

Predmet nadmetanja je i usluga klanja goveda, rashlađivanja mesa, rezanja mesa na komade 3-4 kg, te pakovanja mesa u pvc-vreće sa logom Islamic Reliefa.

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana na području BiH za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog poziva.Kompanije mogu iskazati ponude za obje tačke zajedno, ili pojedinačno.

U sadržaju ponude je navedeno da kompanije trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju: id broj, pdv broj, sudsko rješenje o registraciji kompanije, potvrda o solventnosti, potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima (ne starija od 90 dana), referntna lista sa nazivom kompanija ili organizacija sa kojima su imali uspiješnu saradnju u smislu obima i vrste poslova

Dostavljeni dokumenti moraju biti orginalni ili kopije koje su ovjerene!

Ponuda se treba dostaviti sa slijedećim opisima:

S obzirom na raspoložive kapacitete ponuđača u smislu starosti goveda, cijene moraju biti ponuđene po 1 kg „žive vage" govečeta izražena u KM sa PDV-om i razvrstane po starosnoj dobi za:

  • Goveda starosti od 24 do 36 mjeseci
  • Goveda starosti od 37 do 48 mjeseci
  • Goveda starost od 49 do 60 mjeseci i
  • Goveda starosti od 61 do 84 mjeseci
  • Otkupnu cijenu kože po 1kg za 115/230 goveda

Svako ponuđeno grlo stoke treba biti minimalne težine 400 kg, a maksimalne 500 kg,tako da prosiječna težina grla stoke bude cca 450 kg.

Ponuđene cijene podrazumjevaju i transport do destinacije koja će biti naknadno utvrđena. Minimalan broj ponuđenih goveda je 80, tako da ponude sa manjim brojem neće biti razmatrane.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima kontaktirati na telefon 033/666-223

Kriterij za ocjenu i odabir ponude: cijena nabavke po 1 kg tzv. „ žive vage", garancija na kvalitetno izvršen posao, kompletnost dokumentacije, obezbjeđenje bankovne garancije za izvršenje posla i kvalitet

Zatvorene i zapečaćene ponude sa naznačenom adresom ponuđača potrebno je dostaviti poštom ili lično na predstavništvostrane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worldwide" Engleska, Sarajevo Adresa: Jukićeva 75, 71000 Sarajevo sa naznakom: Ponuda za nadmetanje „NABAVKA KURBANA" i naznakom „NE OTVARAJ"

Tender se raspisuje u trajanju do 01.08.2018 god. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje. Najbolji ponuđači će biti pozvani na intervju, a svi učesnici obavješteni najkasnije 3 dana nakon finalnog odabira.

Predmet nadmetanja drugog javnog poziva je nabavka od 800 do 1600 komada ovaca

Sve ovce/sitna stoka treba da ispunjavaju uslove koji su propisani islamskim propisima za kurban, te svako ponuđeno grlo mora biti obilježeno „ušnom markicom“ sa pratećom dokumnetacijom: pasošem životinje, C – obrazcem i Svjedodžbom o zdravstvenom stanju životinje; te da su na njima sprovedene zakonom propisanje mjere.

Također, predmet nadmetanja je i usluga klanja ovaca/sitne stoke, rashlađivanja mesa, rezanja mesa na komade 3-4 kg,te pakovanja mesa u pvc-vrećice sa logom Islamic Reliefa.

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana na području BiH za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog poziva.Kompanije mogu iskazati ponude za obje tačke zajedno, ili pojedinačno.

Kompanije trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju: ID broj, PDV broj, sudsko rješenje o registraciji kompanije, potvrda o solventnosti, potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima (ne starija od 90 dana), referntna lista sa nazivom kompanija ili organizacija sa kojima su imali uspiješnu saradnju u smislu obima i vrste poslova

Dostavljeni dokumneti moraju biti orginalni ili kopije koje su ovjerene!

Cijene moraju biti ponuđene po 1 kg „žive vage" sitne stoke, izražene u KM sa PDV

  1. Ovce 1600 komada
  2. Otkupna cijena kože po 1kg za 800/1600 ovaca

Svako ponuđeno grlo stoke treba biti minimalne težine 40 kg, a maksimalne 60 kg, tako da prosiječna težina grla stoke bude cca 50 kg.

Ponuđene cijene podrazumjevaju i transport do destinacije koja će biti naknadno utvrđena. Minimalan broj ponuđenih ovaca je 500, tako da ponude sa manjim brojem neće biti razmatrane.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima možete nas kontaktirati na telefon 033/666-223

Kriterij za ocjenu i odabir ponude: cijena nabavke po 1 kg tzv. „ žive vage", garancija na kvalitetno izvršen posao, kompletnost dokumentacije, obezbjeđenje bankovne garancije za izvršenje posla i kvalitet.

Zatvorene i zapečaćene ponude sa naznačenom adresom ponuđača dostaviti poštom ili lično na: Predstavništvo strane humanitarne organizacije „Islamic Relief Worlwide" Engleska, Sarajevo Adresa: Jukićeva 75, 71000 Sarajevo sa naznakom: Ponuda za nadmetanje „NABAVKA KURBANA" i naznakom „NE OTVARAJ"Tender se raspisuje u trajanju do 01.08.2018 god.

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće uzeti u razmatranje. Najbolji ponuđači će biti pozvani na intervju, a svi učesnici obavješteni najkasnije 3 dana nakon finalnog odabira.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Predstavljamo