al

Predstavljamo

Jasmin M: Prva moderna testna stanica Bosch Rexroth na području JI Evrope

18.04.2019 08:12:38 / Izvor: Akta.ba

Jasmin M d.o.o. ovlašteni je dugogodišnji distributer i servisni partner vodeće svjetske kompanije Bosch Rexroth AG. Hidraulične komponente najvišeg nivoa sigurnosti, pouzdanosti i profitabiinosti na raspolaganju su vam u centrima Jasmin M d.o.o. u Žepču, Sarajevu i Poslovnoj jedinici Tuzla.

Najviši nivo usluge obezbjeđuju kako za mala poduzeća sa nekoliko građevinskih mašina ili šumskih traktora, tako i za velike industrijske sisteme poput rudnika ili željezara. Rexroth hidraulične pumpe i motori, ventilski kontrolni blokovi i ventili, rezervni dijelovi i setovi za reparaciju i opravku su uz hidraulične fluide i filtere te hidraulična crijeva samo dio ukupne ponude Jasmin M d.o.o.

Kvalifikovan servis hidrauličnih komponenti obezbjediće duži život i profitabilnost mobilnih mašina i industrijskih postrojenja. Na raspolaganju klijentima su stručni pregledi od strane mobilnih timova, analiza mogućih uzroka kvara, defektaža i opravka na licu mjesta.

Periodični servisi i ozbiljnije opravke hidrauličnih pumpi i motora vrše se u vrhunski opremljenoj radionici a konačno testiranje i certificiranje repariranih komponenti na novoj, unikatnoj testnoj stanici Rexroth SSTB-135/ECO u PJ Sarajevo.      

Bosch Rexroth AC testna stanica SST-135/ECO za testiranje aksijalnih klipnih pumpi i motora iz Bosch Rezroth proizvodnog programa.

Prva moderna testna stanica ovog tipa na području jugoistočne Evrope dobila je upotrebnu dozvolu i počela sa radom u poduzeću Jasmin M d.o.o. u Sarajevu. Jasmin M d.o.o već duži niz godina distribuira i servisira Bosch Rexroth hidraulične uređaje i rezervne dijelove. Kulminaciji uspješne saradnje Bosch Rexroth AG i Jasmin M d.o.o. svjedoči niz realiziranih ugovora sa rudnicima ZO Kreka d.o.o. i RMU Banovići d.d. te sa ArcelorMittal Zenica i drugim velikim industrijskim sistemima

Bosch Rexroth AG prepoznao je ozbiljnost pristupa poduzeća Jasmin M d.o.o. i obostrana želja za daljim proširenjem saradnje dovela je do ove investicije kojom Jasmin M d.o.o. postaje ovlašteni regionalni servisni centar Bosch Rexroth AG.

Testna stanica omogućuje testiranje jednostrukih i dvostrukih aksijalnih pumpi u otvorenom i zatvorenom hidrauličnom krugu.

Kompleksan digitalni nadzor nad svim parametrima rada (angažovana snaga i obrtni momenat, ulazni i izlazni protoci i pritisak, ulazne i izlazne temperature hidrauličnog i rashladnog fluida, pritisci i temperature kontrolnih hidrauličnih krugova, električne, pneumatske i hidraulične vrijednosti regulacijskih komandi itd...) ostvaren je u realnom vremenu, prati se na preglednom dispieju i ostaje zapisan u memoriji kompjutera u vidu grafikona, tabela i dijagrama. Internet konekcija sa Bosch Rexroth AG omogućuje download i aplikaciju propisanih sekvenci automatskog ispitivanja svih pumpi iz programa proizvodnje principala. Po želji, ručno upravljanje omogućuje uvid u npr. samo nekoliko željenih parametara, recimo pritiska i protoka ili provjeru rada regulacije pumpe (podržani su svi tipovi regulacije rada).

Certifikat ispitivanja dokazuje postignute parametre hidrauličnih pumpi i motora te kvaliet opravke i reparacije pumpi i motora od strane Jasmin M d.o.o. u skladu sa važećim standardima Bosch Rexroth AG. Dosadašnjim zadovoljnim klijentima i korisnicima usluga Jasmin M d.o.o. ovim će biti omogućeno:

- brza detekcija nepravilnosti u radu i donošenje pravilne odluke o opravci ili zamjeni pumpe ili motora.

- znatno viši nivo kvalitete na opravkama i reparacijama hidrauličnih uredjaja što rezultira dužim radnim vijekom i manjim utroškom goriva radnih mašina te dužim vremenom rada bez zastoja,

- znatno brže i preciznije testiranje hidrauličnih pumpi i motora što garantuje kraće zastoje u radu mašina i industrijskih postrojenja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Predstavljamo