al
Konvertiranje mulja u energiju tehnologijama GRIZELJ

Predstavljamo

Konvertiranje mulja u energiju tehnologijama GRIZELJ

28.06.2017 09:07:21 / Izvor: Akta.ba

Napredne eko tehnologije razvijene u firme GRIZELJ sa kooperantima omogućavaju konvertiranje više od deset vrsta procijednog mulja u energiju i inertni pepeo (ISSA).

S obzirom da je procijedni mulj iz pročistača otpadnih komunalnih voda, septičkih (crnih) jama, separatora iz benzinskih stanica do mulja iz prehrambenih, mesnih i papirnih industrija otpadna materija i da stvara u okolišu i prirodi problem u firmi GRIZELJ su usavršili postrojenje i omogućili prihvat procijednog mulja sa samo 25 % ST (suhe tvari).

Za ekološki, humano, energetski i ekonomski isplativ tretman mulja raspoložive su samo dvije opcije: podoban mulj  bakteriološki, hemijski dehidracija i peletiranje za hortikulturu i/ili  sterilizacija za kulture u lancu ishrane ljudi, nepodoban mulj za energent. Procijedni mulj nije dozvoljeno odlagati u okoliš.

Sva tri procesa organiziraju se na mjestu nastanka (On Site) mulja u sastavu PPOV-a.

Kroz program 7 E: edukacija,  etika,  ekologija,  estetika,  energetika,  ekonomija,  efikasnost zadovoljavaju se svi uvjeti EU normi, direktiva, lokalnih zakon, odluka i pravilnika u tretmanu procijednog vodenog mulja, cirkularne ekonomije sa nula otpada.

Postrojenje firme GRIZELJ tip VIFIL__._ sa pratećim modulima  Pred Tretman Mulja PTM_._ i Energetski Blok EB_._  su međusobno povezani kao inherentan proces tretmana mulja, a energija se može koristiti u PPOV-u za dehidraciju, fermentaciju, hidrolizu kao koherentan proces.

"Procijedni mulj promatramo i prihvaćamo kao alternativno gorivo i obnovljivi izvor energije i kao takvo u postrojenju VIFIL_._ imamo mogućnost korištenja":

  • MOF mehanički obrađene  frakcije,
  • BOF biološki obrađena frakcija
  • HOF hemijski obrađene frakcije,
  • TOF termički obrađene frakcije 

Iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda PPOV/UPOV/SPOV, uz primjenu:

  • najbolje raspoložive tehnologije BAT,
  • najbolje raspoložive prakse BAP,

u smislu korištenja konvertiranje mulja kao energent za proizvodnju energije toplinske i/ili rashladne i inertni pepeo kao građevinska frakcija-agregat pojašnjava Tomislav Grizelj.

"Dizajn inovativnih integralno - modularnih tehnoloških rješenja koja nudimo kroz Know how su racionalna i fleksibilna sa visokim stupnjem energetske efikasnosti, korištenjem obnovljivih izvora energije, uvažavajući  postulate cirkularne ekonomije sa nula otpada.

Procijedni mulj ima svoju energetsku vrijednost koju smo u mogućnosti iskoristiti do 95 %, a tehnološkim procesom vršimo i dezodorizaciju – uklanjanje neugodnog smrada i stvaramo ambijent humaniji za život", komentira Edvina Kamenjašević MA dipl.ing.maš. autorizirani projektant energetske opreme.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Predstavljamo