al
MF PLUS – stručno i efikasno za bolje poslovanje

Finansije i konsalting

MF PLUS – stručno i efikasno za bolje poslovanje

08.04.2019 10:33:25 / Izvor: Akta.ba

MF Plus d.o.o. Sarajevo je firma za poslovno i finansijsko savjetovanje koju je 2013. godine osnovala Fuada Zuko, magistrica ekonomskih nauka. S obzirom na godine iskustva na menadžerskim pozicijima u predstavništvima inostranih firmi u BiH, donijela je odluku da samostalno ponudi širok spektar usluga koje se baziraju na unapređenju poslovanja kompanija i pružanju stručnih znanja s ciljem poboljšanja poslovanja, kvalitete proizvoda ili usluga.

Pored usluga knjigovodstva i računovodstva MF Plus uspješno pomaže malim i srednjim poduzećima u podizanju efikasnosti u poslovanju zahvaljujući posebno razvijenom programu za sve segmente upravljanja ovakvim poduzećima.

Stručnjaci MF Plusa-a osiguravaju kontinuiranu podršku menadžmentu u transformaciji poduzeća, u praktičnoj implementaciji dogovorenih poboljšanja, te savjetuju menadžment za strateška pitanja u vezi sa upravljanjem, razvojem i postizanjem bolje konkurentnosti na tržištu. A tamo gdje je potrebno vrše edukacije vlasnika firmi u savladavanju i usvajanju menadžerskih alata poslovanja.

MF PLUS ZA INOVACIJSKE KAPACITETE

U današnjem vremenu globalizacije i izražene potrebe za poslovanjem i na tržištima Evropske unije, poduzeće može ostati konkurentno, ukoliko ima razvijenu snažnu kulturu inovativnosti koja omogućava konstantan razvoj inovativnih proizvoda i usluga. Svako poduzeće može biti inovativno, jer inovacija nije nužno plod slučajnosti ili rezultat rada briljantnog pojedinca. Upravo suprotno, samo sistematičan pristup inovativnosti omogućava konstantno stvaranje novih i inovativnih proizvoda/usluga i korporativne kulture poduzeća. Nažalost, stvaranje inovacija je jedan od najvažnijih poslovnih procesa poduzeća s kojima se rijetko aktivno i sistematski upravlja.

MF Plus pruža podršku u stvaranju sistema inovativnosti koji osigurava neprekidne inovacije u poslovanju, što u konačnici omogućava sistematsko poboljšanje konkurentske prednosti poduzeća i njegovih proizvoda i usluga.

Svojim znanjima i iskustvom će Vam pomoći da Vaša poduzetnička ideja ne ostane samo želja, već da bude uspješno realizirana odnosno da postane stvarna i dugoročno primjenjiva.

MF PLUS USLUGE FINANSIJSKOG SAVJETOVANJA

Usljed nestabilnih kretanja na tržištu privredni subjekti se sve češće nalaze u finansijskim poteškoćama, te imaju probleme sa likvidnošću i solventnošću. Kako bi se poteškoće riješile potrebno je optimizirati strukturu izvora finansiranja i što kvalitetnije upravljati novčanim tokom. Finansijsko konsolidiranje, optimiziranje i upravljanje novčanim tokom mogu se promatrati kao alat koji će poduzeću osigurati korištenje dostupnih resursa na najefikasniji način a to su:

 • Racionalizacija poslovanja, odnosno povećanje troškovne efikasnost
 • Poboljšanje finansijskih rezultata, koji su pod pritiskom krize ugrozili poslovanje
 • Bolja alokacija resursa, s naglaskom na profitabilnije i efikasnije poslovanje.

MF Plus posjeduje stručna znanja za provedbu svih faza, od same analize trenutnog finansijskog stanja pa sve do poboljšanja finansijskog krvotoka poduzeća i radi za Vas:

 • Finansijsku analizu poslovanja
 • Savjetovanje i pružanje podrške za razvoj poduzetništva i izradu biznis plana, što podrazumijeva izradu studije izvodljivosti (da li krenuti u realizaciju planiranog projekta ili ne)
 • Pomoć u iznalaženju načina kako dobre ideje sprovesti u praksu (pravna i zakonska regulativa, ekonomska situacija, lokacijske predispozicije, organizacijska struktura).

MF PLUS INVESTICIJSKO SAVJETOVANJE:

Da bi poduzeća bila uspješna trebaju konstantno ići u korak sa svojim konkurentima ili biti korak ispred njih, a za to je neophodno planirati te provoditi kapitalna i druga ulaganja. MF Plus pomaže preduzećima u svim fazama poslovanja, od razvoja i pripreme ideje do pronalaska sredstava za realizaciju te ideje.

 • Izrada investicijskog plana kao osnovnog preduvjeta za dobivanja sredstava iz bankarskih izvora ili nekih drugih razvojnih fondova.
 • Savjetovanje u vezi sa upravljanjem novčanim tokovima, što podrazumijeva finansijsku stabilnost i likvidnost.

MF PLUS SAVJETOVANJE PRI REORGANIZACIJI I SELEKCIJI KADROVA

Organizaciona arhitektura kompanije nije strukturirana jednom zauvijek. Ona mora imati stalne tendencije nadogradnje u skladu sa promjenama u okruženju i trendovima

U skladu s tim pomoći će Vam:

 • Pri  analizI Vaših novonastalih potreba
 • Pri  rješavanju izazova i problema koji su povezani sa reformama
 • Pri inovativnim aktivnostima, što podrazumijeva novo projektovanje  i preustrojavanje poslovnih procesa u svrhu podizanja efikasnosti i efektivnosti usluge
 • Pri odabiru najboljih zaposlenika, onih koji mogu adekvatno odgovoriti Vašim zahtjevima.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Finansije i konsalting