al
Minutu odvoji i 2.000KM osvoji

Predstavljamo

Minutu odvoji i 2.000KM osvoji

05.08.2019 09:45:10 / Izvor: Akta.ba

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA

"Minutu odvoji i 2000 osvoji"

Član 1.

Organizator nagradne igre je PENNY PLUS d.o.o. SARAJEVO, Igmanska bb, 71320 Vogošća, PIB 4200162210002 ( u daljem tekstu Organizator ).

Član 2.

Nagradna igra se organizuje pod nazivom "Minutu odvoji i 2000 osvoji"

Član 3.

Nagradna igra će se organizovati u periodu od 20.06. do 22.08.2019.

Član 4.

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini osim zaposlenih kod Organizatora, kao i drugih lica koja učestvuju u organizaciji ove nagradne igre i članove njihove najuže porodice (roditelji, djeca i bračni drug) koji u periodu od 20.06. do 22.08.2019. godine ostvare kupovinu u nekom od Penny objekata (Penny plus, Penny marketi), upiše podatke na nagradni kupon (ime i prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona, ID broj računa (na dnu računa broj sa 13 cifara)), te isti ubaci u kutiju za nagradnu igru.

Član 5.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi: 2857,76 KM (dvijehiljadeosamstotinapedesetsedam i 0,76 KM)

  

Član 6.

Pravila nagradne igre bit će objavljena u dnevnim novinama pred početak nagradne igre.

Član 7.

Javno izvlačenje nagrada održat će se 23.08.2019. godine u prostorijama Penny plus d.o.o. Sarajevo u prijepodnevnim satima.

Nagrade će biti izvučene između svih prikupljenih anketnih listića. U slučaju da izvučeni anketni listić ne sadrži sve podatke iz člana 4. ovog pravilnika bit će izvučen drugi učesnik.

Član 8.

Izvlačenje dobitnika nagradne igre obavit će se u prisustvu tročlane komisije. Komisija u punom sastavu obavezno prisustvuje prilikom izvlačenja nagrada:

Spomenutu komisiju čine:

  1. Indira Prajzler – predsjednik komisije
  2. Jasmina Mujčo – član komisije
  3. Predstavnik Addiko Bank d.d. Sarajevo

Član 9.

Dobitnici nagrada će o dobivenoj nagradi biti obaviješteni telefonskim putem, najkasnije tri dana od dana izvlačenja, a rezultati nagradne igre će biti objavljeni na web stranici organizatora nagradne igre www.pennyplus.com u roku od 7 (sedam) dana od dana izvlačenja.

Glavna nagrada – Addiko dopunjive poklon kartice, će biti uručena dobitniku u sjedištu Addiko Bank d.d. u Sarajevu ili jednoj od poslovnica (adrese poslovnica Addiko Bank d.d. Sarajevo, su dostupne na internet adresi www.addiko-fbih.ba) u roku od 30 dana računajući od dana izvlačenja Nagradne igre dok će ostale nagrade biti dodjeljene u zgradi Uprave Organizatora nagradne igre, Vogošća – Igmanska b.b.. Organizator neće biti odgovoran za bilo koje druge dodatne troškove koje dobitnici nagrada mogu imati prilikom preuzimanja nagrada. Ukoliko nagrade ne budu preuzete od strane dobitnika, u roku od 15 dana od dana kada  je Organizator obavijestio dobitnika na način predviđen stavom 1. ovog člana, dobitnik gubi pravo na nagradu, a nagrada će biti prodata, a sredstva podijeljena ravnomjerno na račune humanitarnih organizacija iz člana 17. Stav 1., Zakona o igrama na sreću (Službene novine Federacije BiH, br. 45/15 i 60/15).

Član 10.

Za nagradni fond - nagrade, garantira Penny plus doo Sarajevo i iste ne mogu biti zamijenjene za protuvrijednost u novcu.

Član 11.

Učesnici nagradne igre će biti upoznati sa pravilima nagradne igre putem dnevne štampe, u kojem će ista biti objavljena, kao i putem promotivnih materijala na prodajnim mjestima.

Ispunjavanjem uslova za učestvovanje u nagradnoj igri učesnici prihvataju prava i obaveze iz pravila nagradne igre.

Svi dobitnici nagrada se slažu da njihovo učešće u nagradnoj igri predstavlja promovisanje proizvoda Organizatora i daju bezuslovnu saglasnost da Organizator može bez bilo kakve dodatne nadoknade i posebne saglasnosti koristiti njihovu fotografiju, ime i prezime, broj telefona, adresu u reklamne svrhe u štampanim, elektronskim medijima i društvenim mrežama.

Član 12.

Organizator ne preuzima bilo kakvu odgovornost nakon preuzimanja i korištenja nagrada od strane dobitnika.

Organizator nema obavezu da pismeno odgovara na zahtjeve onih učesnika koji nisu izvučeni kao dobitnici.

Član 13.

Nagradna igra može biti prekinuta samo u slučaju više sile, uključujući i nesposobnost Organizatora da provede nagradnu igru iz razloga nezavisnih od njegove volje. U tom slučaju Organizator će obavijestiti učesnike o datumu prekida nagradne igre i razlozima za prekid, putem istog lista u kome su  objavljena pravila nagradne igre.

Član14.

Pravila nagradne igre biti će čuvana kod Organizatora, a zainteresovana lica mogu dobiti kopiju pravila o svom trošku.

Član 15.

Eventualni spor koji se pojavi u vezi sa organizacijom i provođenjem nagradne igre

"Minutu odvoji i 2000 osvoji" nadležan je Općinski sud Sarajevo u Sarajevu.

Član 16.

Ova pravila nagradne igre "Minutu odvoji i 2000 osvoji" stupaju na snagu po dobivanju saglasnosti na priređivanje nagradne igre koju izdaje Ministarstvo finansija FBiH.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Predstavljamo