al

Predstavljamo

MKM: Od ideje do realizacije - moderne komunikacije!

03.10.2013 12:20:40 / Izvor: eKapija.ba

Pod imenom Moderne Komunikacione Mreže preduzeće posluje od 2000. godine. Prije toga, u periodu od 1991. do 2000. godine, jedina djelatnost bila je tehnička zaštita obavljana pod imenom SOD „Digitel EZ”.

Registracija preduzeća pod imenom „MKM” d.o.o. dovela je do proširenja programa tehničke zaštite u skladu sa rastom resursa i napredovanjem tehnologije, a sada MKM d.o.o. je  preduzeće specijalizovano za projektovanje, izgradnju i održavanje telekomunikacionih sistema i poslovnih mreža, sistema tehničke zaštite i multimedijalnih sistema.

U svojoj viziji preduzeće MKM teži da bude lider u kvalitetu proizvoda u oblastima kojima se bavi, odnosno da bude pouzdan, odgovoran i poželjan partner u saradnji i da svojim progresivnim i inovativnim djelovanjem doprinosi stvaranju kvalitetnijeg života u okruženju.

Na putu ka ostvarenju vizije preduzeće MKM uspostavilo je misiju stalnog unapređenja kvaliteta usluga kroz unapređenje procesa, odnosno, unapređenja sistema upravljanja kvalitetom.

U okviru spektra djelatnosti kojima se MKM d.o.o. bavi korisnicima nudi široku paletu usluga i servisa:

 • Projektovanje
 • Isporuka i instalacija opreme i puštanje sistema u rad
 • Održavanje u garantnom i vangarantnom roku
 • Ispitivanje i analiza rada postojećih instaliranih sistema
 • Dijagnostika neispravnosti u radu opreme
 • Servisiranje neispravnih uređaja
 • Trening centar – obuka korisnika za rukovanje i održavanje opreme instalirane na našem tržištu

Od jula 2007. godine MKM d.o.o. posjeduje sertifikat za sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2000.

U skladu sa punim imenom preduzeća „Moderne Komunikacione Mreže” posvećeni su konstantnom napredovanju kako u smislu osvajanja novih tehnologija, tako i u smislu osvajanja novih tržišta.

Kao jedan od dokaza te posvećenosti MKM izdvaja izlazak na tržište Republike Srbije u oblasti izgradnje pristupnih telefonskih mreža.

Politika kvaliteta u MKM-u zasnovana je na obavezi svih zaposlenih da svojim svakodnevnim aktivnostima i ponašanjem obezbjeđuju:

 • Uspostavljanje, njegovanje i razvijanje odnosa i komunikacije u preduzeću, koji će činiti sve zaposlene zadovoljnim, sigurnim i opredijeljenim da svoju perspektivu vide upravo u MKM-u.
 • Uspostavljanje i razvijanje odnosa sa javnošću na principu utvrđivanja i zadovoljavanja potreba kupaca, dobavljača, partnera i društva u cjelini.
 • Zaštita čovjekove sredine i poboljšanje uslova života u cjelini
 • Humani odnos i pomoć svima koji su ugroženi.

Razvoj preduzeća MKM d.o.o. zasniva na pažljivom praćenju, identifikaciji i analizi potreba korisnika i stvaranju i angažovanju adekvatnih resursa za što kvalitetnije zadovoljenje tih potreba. Posebna pažnja posvećuje se izboru i edukaciji kadrova i informatizaciji procesa u preduzeću, što daje direktan doprinos povećanju kvaliteta odnosa sa klijentima.

Glavni ciljevi kvaliteta MKM-a su:

 • Obezbjeđivanje uspješnog poslovanja i stabilnog razvoja preduzeća;
 • Povećanje standarda i zadovoljstva zaposlenih;
 • Povećanje broja klijenata;
 • Unapređenje saradnje sa klijentima i stalno praćenje i povećanje njihovog zadovoljstva;
 • Planiranje i sprovođenje godišnjih mjerljivih ciljeva kvaliteta;
 • Periodično analiziranje i ocjenjivanje realizacije procesa;
 • Dokumentovanje rezultata praćenja kvaliteta u cilju dokazivanja usaglašenosti sa planiranim;
 • Preduzimanje mjera na bazi ocjena realizacije procesa
 • Upoznavanje svih zaposlenih sa planovima, rezultatima i odlukama menadžmenta kvalitetom

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Predstavljamo