al
Nova usluga Quality Certa Finansijsko upravljanje i kontrola FUK

Finansije i konsalting

Nova usluga Quality Certa Finansijsko upravljanje i kontrola FUK

20.07.2019 11:22:55 / Izvor: Akta.ba

FUK odnosno finansijsko upravljanje i kontrola (interna kontrola) obuhvataju cjelokupni sistem finansijskih i drugih kontrola, uključujući  i organizacionu strukturu, metode i procedure, i to ne samo finansijskih sistema, već i operativnih i strateških sistema organizacije.

FUK  predstavlja zakonsku obavezu shodno Zakonu o finansijkom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBIH koji je objavljen 18.05.2016., Sl. novine FBIH broj 38/2016.

Pravilnik o provođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru FBIH, objavljen u Službenim novinama FBIH broj 6/17 propisuje i rokove za realizaciju određenih aktivnosti u postupku uspostavljanja sistema FUK.  U čl. 14 pomenutog pravilnika određen je rok za dostavu imenovanja Koordinatora za FUK što predstavlja prvi element uspostave sistema FUK.

Finansijsko upravljanje i kontrola

Korisnici javnih sredstava uspostavljaju finansijsko upravljanje i kontrolu, koja se sprovodi politikama, procedurama i aktivnostima sa zadatkom da se obezbjedi razumno uvjeravanje da će svoje ciljeve ostvariti kroz:

 1. poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima;
 2. realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja;
 3. ekonomično, efikasno i efektivno korišćenje sredstava;
 4. zaštitu sredstava i podataka (informacija).

Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata sledeće elemente:

 1. kontrolno okruženje;
 2. upravljanje rizicima;
 3. kontrolne aktivnosti;
 4. informisanje i komunikacije;
 5. praćenje i procjenu sistema.

Finansijsko upravljanje i kontrola organizuje se kao sistem procedura i odgovornosti svih lica u organizaciji. Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava. Rukovodilac korisnika javnih sredstava može prenijeti nadležnost za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na lice koje on ovlasti.

Rukovodilac korisnika javnih sredstava do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izvještava ministra o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Sistem finansijskog upravljanja i kontrole je sveobuhvatni sistem internih kontrola kojim se, upravljajući rizicima, obezbjeđuje razumno uvjerenje da će se u ostvarivanju ciljeva budžetska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, efikasno i efektivno, štiteći sredstva od gubitka, zloupotrebe i štete. Finansijski učinci poslovanja se usmjeravaju i kontrolišu tako da pomažu realizaciju ciljeva.

Sistem finansijskog upravljanja i kontrole pomaže rukovodstvu u javnom sektoru da osigura:

 • korišćenje budžetskih sredstava u svrhu za koju su namjenjena, u skladu sa zakonima i propisima;
 • ekonomično i efikasno upravljanje procesima i budžetskim sredstvima;
 • brže i lakše prilagodjavanje na promjenu okolnosti bez nužno potrebnih dodatnih budžetskih sredstava.

Interna revizija:

Korisnici javnih sredstava obavezni su da uspostave  internu reviziju.Za uspostavljanje i obezbjeđenje uslova za adekvatno funkcionisanje interne revizije odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava.

Interna revizija je organizaciono nezavisna od djelatnosti koju revidira, nije dio ni jednog poslovnog procesa, odnosno organizacionog dijela organizacije, a u svom radu je neposredno odgovorna rukovodiocu korisnika javnih sredstava. Funkcionalna nezavisnost interne revizije se obezbjeđuje samostalnim odlučivanjem o području revizije na osnovu procjene rizika, načinu obavljanja revizije i izvještavanju o obavljenoj reviziji.

Interna revizija na osnovu objektivnog pregleda dokaza obezbjeđuje uvjeravanje o adekvatnosti i funkcionisanju postojećih procesa upravljanja rizikom, kontrole i upravljanja organizacijom da li ovi procesi funkcionišu na predviđen način i omogućuju ostvarenje ciljeva organizacije.

Interna revizija pruža savjetodavne usluge koje se sastoje od savjeta, smjernica, obuke, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrijednosti i poboljšanja procesa upravljanja datom organizacijom, upravljanja rizicima i kontrole.

Internu reviziju obavljaju interni revizori. Interni revizori u vršenju funkcije, primjenjuju međunarodne standarde interne revizije, etički kodeks interne revizije i principe objektivnosti, kompetentnosti i integriteta. Interni revizori su obavezni da čuvaju tajnost službenih i poslovnih podataka.

Rukovodilac interne revizije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izvještava ministra o funkcionisanju sistema interne revizije.

Interna revizija je nezavisna aktivnost koja procjenjuje sisteme internih kontrola, daje nezavisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja, pomaže korisniku u ostvarenju ciljeva primjenjujući sistemski i disciplinovani pristup u oceni djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja organizacijom. Interna revizija ne kritikuje način poslovanja, ona procjenjuje postojeće sisteme, ocjenjuje uspješnost poslovanja i daje preporuke i savjete za poboljšanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Internu reviziju treba shvatiti kao pomoć ili alat upravljačke strukture - njena uloga se često označava kao "produžena ruka rukovodstva" ili "oči i uši rukovodstva" jer preko nje dobijaju informacije o funkcionisanju sistema za koji su odgovorni.

Finansijski experti Quality Certa imaju vrhunsko predznanje i dugogodišnje iskustvo u uspostavljanju (izradi) i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrola kod korisnika javnih sredstava i u procesu uvođenja interne revizije u skladu sa standardima Međunarodnog okvira profesionalne prakse i propisima koji uređuju internu reviziju u Bosni i Hercegovini.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Finansije i konsalting