al
Počinjete graditi kuću: Evo šta morate znati

Građevina

Počinjete graditi kuću: Evo šta morate znati

14.05.2020 10:31:39 / Izvor: Akta.ba

Sigurno ste imali priliku čuti da je "kuća rupa bez dna", kao i da kuća traži slugu, a stan gospodara. Sve ove izreke su u neku ruku tačne, ali one u suštini psihološki oslikavaju dva različita tipa čovjeka i dva različita načina života. Zbog ovih različitosti nekome je stan bolja opcija, jer ga je jednostavnije za kupiti sa već rješenom infrastrukturom, a u toku eskploatacije jednostavnije ga je održavati. Međutim, sa druge strane kuća je kraljica komfora, kako u unutrašnjem tako i u vanjskom smislu i obično je žele ljudi koji vole u otpunosti raspolagati sa životnim prostorom.

Situacija koja nas je zadesila u vezi sa pandemijom nam je prikazala koliko je bolje, u smislu komfora, imati svoje vlastito dvorište, sa vlastitom kućom, a koliko je još veći komfor da to dvorište imate van centra grada, daleko od svakodnevne buke, a u ovom slučaju i opasnosti od virusa.

Ali ono što je najidealnije je učestvovanje u izgradnji vlastite kuće – od izbora lokacije, preko planiranja i izgradnje kuće prema svojim željama i životnim navikama. Ovaj tekst će upravo pokušati uokviriti sve ono što je potrebno imati na umu prilikom jednog ovakvog životnog podviga.

Realane želje i realan budžet

Na samom početku potrebno je postaviti svoje realne želje u vezi sa izgradnjom vlastite kuće, koje će na kraju dati i okvirnu realnu cijenu za njenu realizaciju. Svi mi imamo mnogo želja, ali isto tako i ograničene finansijske mogućnosti. Sigurno ste primjetili veliki broj kuća koje imaju nekoliko nedovršenih spratova zajedno sa nedovršenim fasadama, dok se jedino prizemlje koristi za život. Upravo nedovršenost i neiskorišćenost ovakvih kuća je rezutat nerealnih želja i planova. Nedovršene kuće, pogotovo nedostatak termoizolacioni dijelova, kao što su izolacija zidova i krovova, stvaraju veće troškove investitoru zbog povećane potrošnje energije za potrebe hlađenja ljeti i grijanja zimi. Sa druge strane, nedovršena kuća je zarobljen kapital.

Takođe je kod mnogih ljudi prisutna želja za velikom kvadraturom. Međutim, mnogo bitnije od kvadrature kuće je dobro isprojektovan prostor koji će pravilno povezati sve vaše dnevne i noćne aktivnosti i učniti ih funkcionalnim. Sa druge strane možete imati kuću sa mnogo kvadrata gdje ćete zbog lošije funkcionalnosti koristiti većinom one prostorije koje su vam najneophodnije, dok će vam druge ostati neiskorišćene.

Ako budete nekada u prilici, pitajte vlasnika nedovršene kuće sa mnogo kvadrata i spratova da li bi volio imati potpuno završenu kuću sa 30-50% kvadrata manje. Odgovor će biti potvrdan. Zato je potrebno dobro izbalansirati želje, stvarne potrebe sa vašim mogućnostima, kako ne biste upali u slijepu ulicu zarobljenog kapitala do koje uglavnom dovedu nerealne želje i planovi.

Angažovanje arhitekte

Angažovanje arhitekte je jedna od prvih najvažnijih stvari u samom planiranju izgradnje vlastite kuće. Međusobno povjerenje, iskrenost i kvalitetna komunikacija bitni su elementi između investitora i arhitekte, jer samo na taj način arhitekta može kvalitetno saznati sve želje investitora zajedno sa svim njegovim životnim navikama. Pomoću svog znanja, iskustva i umjeća, iskusan arhitekta će želje i životne navike investitora pretočiti u jedan kvalitetan projekat koji će biti po svim građevinskim standardima i propisima. Arhitekta treba da bude u neku ruku psiholog koji će vaše navike i želje prenijeti na papir u vidu projektnog rješenja. Zbog toga je važno izabrati dobrog i iskusnog arhitektu, kao što je bitno imati i dobrog i iskusnog krojača za vaša odijela.

Glavni projekat sa predmjerom i predračunom radova

Konačan cilj angažovanja stručne osobe je izrada Glavnog projekta za vašu kuću, a sa njim i predmjer i predračun radova. U izradu Glavnog projekta, pored arhitektonske faze, neophodno je angažovanje projektanata inženjera građevinske, elektro i mašinske faze. Sve ove projektantske faze radova biće međusobno usklađene kroz Glavni projekat vaše kuće, što će vam biti od koristi u toku samog izvođenja radova.

Nakon toga Glavni projekat ide na reviziju, tj. provjeru da li je projekat dobro urađen od strane angažovanih projektanata i da li ispunjava sve zakonske norme i standarde. Nakon uspješno revidovanog projekta pristupa se administrativnim procesima koje je potrebno realizovati prije same izgradnje, a tiču se dobijanja same građevinske dozvole, kao i uplati svih potrebnih taksi.

Organizacija građenja

Naredni, završni korak je izgradnja vaše kuće prema Glavnom projektu koja zahtjeva dobro organizovan posao. Izgradnja bilo kojih objekata, pa i individualnih, zahtjeva dobro uvezan redoslijed različitih građevinskih radova. U ovom momentu uvezivanja različitih faza radova dolazi do izražaja kvalitet i detaljnost Glavnog projekta – što je projekat detaljnije i kvalitetnije urađen i usaglašen sa željama investitora, to će biti manje izmjena na licu mjesta.

Binis beton

Jedan od najznačajnijih građevinskih faza u igradnji većine objekata, su betonski radovi koji počinju već od same izgradnje temelja objekta, a nastavlja se izgradnjom pojedinačnih konstruktivnih dijelova kao što su stubovi, grede, stepeništa i međuspratne konstrukcije. U ovoj fazi je neophodno uvezivanje armiračkih radova i samog ugrađivanja betona. Jedna od mnogobrojnih usluga "BINIS" kompanije je transportni betoni pomoću koje svu brigu oko proizvodnje, transporta i ugradnje betona možete prepustiti njima. O svim dobrim osobinama transportnog betona možete pročitati ovdje. Na ovaj način dobijate mnogo više vremena za organizovanje i ostalih građevinskih radova koji slijede.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Građevina