al
Revizija projektne dokumentacije

Građevina

Revizija projektne dokumentacije

07.01.2020 08:21:57 / Izvor: Akta.ba

Reviziji projektne dokumentacije podliježu svi glavni i izvedbeni projekti a u nekim slučajevima i projekti izvedenog stanja, u skladu sa Zakonom o građenju na nivou organa koja izdaje odobrenje za građenje (Federacija, Kanton ili Općina).

Prilikom revizije projektne dokumentacije, u zavisnosti od vrste i složenosti građevine koja je predmet revizije / kontrole pravno lice imenuje revidente po fazama :

 • arhitekrura,
 • konstrukcija,
 • instalacije vodovoda i kanalizacije,
 • mašinske instalacije,
 • elektroinstalacije,
 • vanjsko uređenje,
 • projekt za izgradnju/rekonstrukcije cesta,
 • revizija projekata sa aspekta zaštite i korištenja voda itd.),

Ovlašteni revidenti su dužni da obave pregled i kontrolu projektne dokumentacije obzirom na:

 • Usaglašenost sa ulaznim projektnim dokumentima (projektni zadatak, prostorno planska dokumentacija...)
 • Usaglašenost glavnog/izvedbenog projekta sa idejnim projektom, odnosno usaglašenost sa uvjetima datim u urbanističkoj saglasnosti / lokacijskoj informaciji
 • Formalnu kompletnost projekta, način uvezivanja i sl.
 • Sadržaj projektne dokumentacije prema Uredbi koja regulira ovu stavku
 • Kvalificiranost imenovanih projektanata po fazama i opdgovornog projektanta
 • Ispravnost datog projektnog rješenja
 • Kolizije između projektnog rješenja i zakonskog okvira, a posebno sa aspekta funkcionalnosti i sigurnosti u eksploataciji objekta (arhitektonske barijere, dokaz statičke stabilnosti, zaštita od buke i vibracija, ušteda energije, otpornost na vanjske uticaje i zaštitu od djelovanja na okolinu, zaštite od požara i eksplozija, zaštite na radu i sl.).

Nakon završene kontrole projektne dokumentacije, ovlašteni inženjeri rade pojedinačne izvještaje, a koordinator tima za reviziju radi zbirni izvještaj o pregledu projektne dokumentacije.

Euroing d.o.o. je društvo za projektovanje, konzalting i nadzor nad izvođenjem svih vrsta građevinskih radova pa tako i revizije projektne dokumentacije. Uposlenici su diplomirani inženjeri i magistri raznih struka, sa višegodišnjim radnim iskustvom i aktivnim znanjem struke u pogledu tehnike i građevinske regulative. Euroing ima potrebna ovlaštenja za rad kako na nivou kantona tako i na nivou Federacije BiH.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Građevina