al
Routing Banja Luka: Izrada prostorno-planske dokumentacije svih nivoa

Građevina

Routing Banja Luka: Izrada prostorno-planske dokumentacije svih nivoa

08.06.2019 09:21:04 / Izvor: Akta.ba

Urbanizam predstavlja izuzetno važnu oblast u poslovanju preduzeća. Routing d.o.o. Banja luka se bavi izradom prostorno-planske dokumentacije svih nivoa u skladu sa zakonskom regulativom. Cilj planiranja je usklađivanje javnog i privatnog interesa na nivou prostora, te formiranje multifunkcionalnog i harmoničnog urbanog pejzaža. Dokumentima prostornog uređenja određuje se organizacija, namjena i način korišćenja i upravljanja prostorom, te kriterijumi i smjernice za uređenje i zaštitu prostora.

Routing takođe pruža usluge analiza lokacije za potencijalnu investiciju, pripremu dokumentacije za pokretanje inicijative za izmjenu dokumenata prostornog uređenja, master planove i studije izvodljivosti.

Dokumenti prostornog uređenja

  • Prostorni planovi
  • Prostorni planovi područja posebne namjene
  • Zoning planovi
  • Urbanistički planovi
  • Regulacioni planovi
  • Urbanistički projekti
  • Planovi parcelacije
  • Urbanističko-tehnički uslovi (neophodni za ishodovanje lokacijskih uslova)

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Građevina