al
SEVOI pruža usluge izrade dokumenata koji su obavezni i zahtijevani od strane EU

Finansije i konsalting

SEVOI pruža usluge izrade dokumenata koji su obavezni i zahtijevani od strane EU

27.12.2018 08:36:55 / Izvor: Akta.ba

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU, NAČINU POPUNJAVANJA I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI za proračunske korisnike Federacije Bosne i Hercegovine u cilju je ispunjavanja fiskalne odgovornosti zakonitog i namjenskog korištenja sredstava i efikasnog i uspješnog funkcionisanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u okviru proračunom utvrđenih sredstava na temelju članka 44. stavak 6. Zakona o proračunima Federacije Bosne i Hercegovine .

Prilog 2. Ovog pravilnika je upitnik o fiskalnoj odgovornosti koji sadrži 51 pitanje iz područja planiranja i izvršavanja proračuna, javne nabave, računovodstva i izvješćivanja na osnovu kojih se provodi samoprocjena rada sistema po područjima.

Upitnik je primjenjiv za sve proračunske i izvanproračunske korisnike ali nisu sva pitanja primjenjiva. U samom pitanju naznačeno je na koga se ono odnosi i na koji tip korisnika je primjenjivo. Stoga je na neka pitanja u upitniku o fiskalnoj odgovornosti ovisno o vrsti korisnika moguće odgovoriti sa "N/P" (nije primjenjivo).

Potvrdan odgovor daje se onda ako su propisane i provedene potrebne procedure odnosno kontrole, te ako postoje potrebni pisani dokumenti ili interni akti.

Negativan odgovor daje se onda ako se potrebne procedure odnosno kontrole ne provode ni u jednoj poslovnoj aktivnosti na koju se pitanje odnosi, odnosno ako ne postoje potrebni pisani dokumenti ili interni akti.

U slučajevima kada je odgovor djelimičan, upisuje se u kolonu "NE“.

Za sve odgovore "NE“ i "N/P“ (nije primjenjivo) obavezno je napisati obrazloženje.

U skladu sa podacima iz Upitnika rukovodilac daje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti na obrascu 1.A ili 1.B

Ukoliko su u upitniku dati potvrdni odgovori na sva pitanja, izjava se daje na obrascu 1A.

Ukoliko su u upitniku dati negativni odgovori ili djelimično potvrdni odgovori na sva pitanja ili dio pitanja Izjava se daje na obrascu 1B.

Plan otklanajanja nepravilnosti je popratni dokument koji se sastavlja za negativne odgovore iz upitnika o fiskalnoj odgovornosti i unutar njega navode se načini, rokovi te odgovorne osobe za otklanjanje pojedine nepravilnosti iz upitnika.

Mišljenje internih revizora o sistemu finansijskog upravljanja i i kontroli za područje koja su bila revidirana u prethodnoj godini navodi se mišljenje internih revizora o funkcionisanju sistema, podaci o obavljenim internim revizijama u prethodnoj godini i podaci preporuka interne revizije iz ranijih perioda koje su provedene u prethodnoj godini.

Davanje izjave o fiskalnoj odgovornosti pravi se nekakva vrsta samoprocjene sistema finansijskog upravljanja i kontrole, te se nadležna tijela tijela na dokaziv način izvještava o stanju organizacije i transparentnosti njenog poslovanja i potrošnje namjenskih sredstava. Izjava o fiskalnoj odgovornosti takođe je jak mehanizam za neprekidno poboljšanje organizacije, jer ova zakonska obaveza korisnike proračuna tjera na kontinuirano godišnje izvještavanje, uočavanje nedostataka, te provođenje poboljšanja u skladu sa mjerama otklanjanja nepravilnosti.

Implementacijom sistema finansijskog upravljanja i kontrole i poštivanjem zahtjeva izjave o fiskalnoj odgovornosti organizacija se podiže na novu razinu koja otvara mogućnosti za daljnji razvoj i ozbiljne projektne napretke.

Implementacijom sistema finansijskog upravljanja i kontrola i poštovanjem zahtjeva izjave o fiskalnoj odgovornosti organizacija se podiže na novi nivo koji otvara mogućnosti za dalji razvoj i ozbiljne projekte napretka.

Prema gore navedenim obavezama zakona i uputstava koje je Vlada RH morala da izradi kako bi zadovoljila sve zahtjeve EU, smatramo da će u skoroj budućnosti iste obaveze čekati i Vladu RCG.

SEVOI GRUPA d.o.o.  je trenutno jedina firma koja se može pohvaliti time da može pružiti usluge izrade svih dokumenata koji su obavezni i zahtijevani od strane EU.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Finansije i konsalting