al
Sve za higijenu vaše farme I kvalitet mlijeka

Poljoprivreda i hemija

Sve za higijenu vaše farme I kvalitet mlijeka

27.04.2020 13:21:57 / Izvor: Akta.ba

Od zdravlja krave zavisi kvalitet mlijeka

Međutim, boraveći u štali, gdje je prisutna prljavštma, povećan broj muha i drugih insekata, te prenosioca raznih bakterija, dolazi do onečišćena kravljeg vimena i time dolazi do bakteriološkog zagađenja, a sve to uzrokuje da je mlijeko u sinoj cisterni (kroz sisni kanal) 7 do 10 cm bakteriološki neispravno. Zbog toga je prilikom muže nužno prvih 1 do 2 mlaza izmusti van posude.

Kako bi osigurali potpunu bakteriološku ispravnost mlijeka, prije same muže je potrebno poduzeti sljedeće radnje: redovno čišćenje i dezinfekcija prostora: dezinfekcija ruku, vimena muznog Sistema, pranje i dezinfekcija muzne opreme, pranje i dezinfekcija laktofriza, podnih i zidnih površina.

Redovno čišćenje i dezinfecija prostora

Da bismo imali što čistije prostorije u kojima borave krave potrebno je prije svega smanjiti na što je moguće manji broj muha i drugih insekata postavljanjem mreže na ulaznim vratima kao i raznih traka protiv insekata koji su glavni prenosioci bakterija i raznih bolesti kod krava.

Dalju, potrebnog redovitu čišćenje prostora oko krava od izmeta i ostataka hrane kao i dezinfekcija tog prostora. Pod čišćenjem se podrazumijeva mehaničko uklanjanje nečistoća, a dezinfekciju možemo vršiti rastvorom Pharmaсу Chlor granulat.

Priprema rastvora:

Sredstvo je rastvorno u vodi, te se kao takvo i upotrebljava. Rastvorom našpricati gazeću površine kao i zidove prostorije u kojoj borave krave i to par sati prije muže. Djeluje na vegetativne oblike po gram pozitivnim i gram negativnim bakterijama, na piijesni alge i viruse (Hepatitis A, B), te dokazano uništava virus ptičije gripe A(H5N1).

Ovaj rastvor se može staviti i u tzv. dez-barijere. To je posuda koja se stavlja ispred ulaza u štalu. kako bi svako ko ulazi u prostor gdje su krave, morao sa obje noge najmanje po jedanput stati i time izvršiti dezinfekciju obuće.

Dezinfekcija ruku, vimena i muznog sistema

Prije pristupanja mužnji krava potrebno je izvršiti pranje ruku, dezinfekciju vimena, kao i pripremj muznog Sistema. Pranje ruku izvršiti sa sapunom, a zatim dezinfekciju sa sredstvom Hygienic Pro Asepsik. Pranje vimena Izvršiti čistom mlakom vodom, a dezinfekciju prskanjem vimena sa Hygienlc Pro Vimko-om.

Vimko i Asepsik su kationski baktericid i fungicid koji je djelotvoran u vrlo niskim koncentracijama pri čemu ubija sve negativne oblike bakterija i klica sa slabo rezistentnim sporama. Vimko se koristi neposredno pred mužu. Pošprica se vime i muzni sistem par minuta prije postavljanja mužnje Dezinfekciju ruku i vimena treba izvršiti par minuta prije muže. Sačeka se par minuta i može se pristupiti mužnji.

Muzni sistem se u principu pere svaki put poslije obavljeno muže sa rastvorom Hygionic Pro farmilk Mix dok se dezinfekcija vrši sa Hygionic ProAsopsik neposrednu pred mužu i to par minuta prije nego muzni sistem stavimo na vime

Pranje i dezinfekcija muzne opreme

Pranje je potrebno obaviti odmah nakon prestanka muže i prelijevanja mlijeka u muzne kante ili u laktofriz Sisne čaše treba temeljito oprati mlakom vodom 35 - 40°C, a nikako vrućom vodom (jer se bjelančevine mlijeka zalijepe na strane sisnih guma i cijevi) ili prehladnom vodom (jer se tada na stranama zadrži ml ječna mast).

Za skidanje bjelančevina i mliječne masti koristiti Hygienic Pro farmilk Мiх. To je univerzalni praškasti deterdžent za pranje i dezinfekciju muznog sistema i muzne opreme. Pogodan je za kružnu cirkulaciju, ručno čišćenje i dezinfekciju (sadrži dezinficijens)

Priprema rastvora:

U zavisnosti od zaprljanja. rastvoriti 100 cio 500 g Hygienic Pro farmilk Mix u 10 litara toplu vode. Opremu i aparate nakon muže 5-10 minuta isperemo sa mlakom ili hladnom vodom. Otopinu pustiti da djeluje na površini 15-20 minuta, pri temperaturi 40-50 C. Posude se ili potope o rastvor zа pranje ili se ovim rastvorom sa spužvom posuđe istrljaju. Nakon čišćenja opremu i aparate isperemo još 10 minuta kako bi ostranili sve ostatke sredstva.

Posude u koje se muze mlijeko, peru se pripremljenim toplim rastvorom. Posude se ili potope u rastvor za pranje ili se ovim rastvorom sa spužvom posude istrljaju, sačeka par minuta, a potom ispere čistom vodom. Ovako oprane posude su čiste i dezinfikovane jer rastvor Hygienic Pro farmilk Mix pored čišćenja ima i dezinfiketono svojstvo jer on u svom sastavu Ima dihlorizocijanurat dihidrat kao odlično dezinfekciono sredstvo

Pranje i dezinfekcija laktofriza

Za pranje laktofriza kao i za pranje posuda u koje se muze mlijeko takođe služi pripremljeni topli rastvor Hygienic Pro farmilk Mix.

Laktofriz spužvom istrljati pripremljenim toplim rastvorom Hygienic Pro farmilk Mix, sačekati par minuta i potom isprati čistom vodom. Pranje podnih i zidnih površina može se vršiti takode rastvorom Hygyenic Pro farmilk Mix. Prethodno treba saprati sve grube nečistoće vodom te nakon toga izvršiti čišćenje rastvorom (100-400g. 10 l vode).

Kao veliki skrivač bakterija je mliječni kamenac. Za uklanjale mliiečnog kameca sa zidova laktofriza, muznih Sistema, muzne opreme ForeEKS BH preporučuje korištenje tečneg deterdženta za skidanje kamenca Hygienic Pro K 5200  visoko pjenjeći deterdžent namjenjen za skidanje mliječnog kamenca ručno kao i mlaznim peračima. Primjenjuje se na svim površinama, nije agresivan za svo vrste materijata (aiuminij, bakar i si.).

Ukoliko se u muznom sistemu, cjevovodu ili laktofrizu natalože veće količine mliječnog kamenca i masnoća koje se ne mogu odstraniti gore navedenim deterdžentima, onda se to odstranjuje sa znatno jačim sredstvima i to Hygienic Pro B 1200 jako alkalni deterdžent na bazi kaustične sode za ukljanjanje masnoća, kao i HygionicProK 7200 jako kiseli deterdžent na bazi azotne kiseline za skjdanje mliječnog kamenca

Upozorenje za rad sa B12001K1200:

Rad sa ovim sredstvima, pošto su agresivna, mora biti izuzetno oprezan, uz korištenje ličnih zaštitinih sredstava, i uz mjere opreza primjerenim za rad sa kaustičnom sodom i azotnom kiselinom, a koje su napisane na etiketama ovih sredstava.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Poljoprivreda i hemija