al
Vatrozaštita: Električna mjerenja i ispitivanja

Odbrana i sigurnost

Vatrozaštita: Električna mjerenja i ispitivanja

29.01.2020 15:21:04 / Izvor: Akta.ba

"VATROZAŠTITA" d.o.o. ZA TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT ŽIVINICE je osnovana u  aprilu  2010 godine sa sjedištem u Živinicama, sa ciljem da svojim klijentima pomogne da shvate uzroke  pojave požara i da opasnost od pojave požara svedu na najmanju moguću mjeru, odnosno da im se ukaže na važnost preventive u sistemu zaštite od požara nudeći kvalitetnu uslugu i odgovarajuću opremu za gašenje požara. Opredeljenje firme "VATROZAŠTITA" d.o.o Živinice je potpuno ispunjenje zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika  usluga iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara. U samom osnivanju imali su jednog zaposlenog, a danas Vatrozaštita broji 8 stalno uposlenih radnika, i u konstantnom je usponu.

Za taj vremenski period od osnivanja do danas VATROZAŠTITA d.o.o. Živinice sa svojim stručnim kadrom i odnosom prema klijentima izrasla je u firmu od povjerenja. Tako da su se za ovo 10 godina razvili u respektabilnog partnera na tržištu sa cca 1200 komintenata.

Pored posla zaštite od požara i zaštite na radu, izdavanja upotrebnih dozvola, posebno naglašava da za komintente prate rokove i ispituju električne i gromobranske instalacije, izdavanja potvrda za priključak (potvrda o kvalitetu izvedenosti električnih instalacija), obuke zaštite na radu, zaštite od požara te rukovanje lakozapaljivim materijama u prometu.

Prema rješenju Federalnog ministarstva energije, rudarsta i industrije:

BROJ: UP/I-05-678/19 vrše slijedeće poslove

-ispitivanje funkcionalsnosti elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja i električnih instalacija naponskog nivoa do 355 Kv

-primarno i sekundarno ispitivanje električnih zaštita i indirektnog dodira dijelova pod naponom

-ispitivanje zaštite od istovremenog direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom

-ispitivanje zaštite od indirektnog dodira dijelova pod naponom izvedenim u TN, IT I TT sistemima (ispitivanje otpora petlje, mjerenje struje kratkog spoja i ispitivannje zaštitnih uređaja diferencijalne struje- FI sklopke, zaštitno izoliranje, galvansko odvajanje i izjednačavanje potencijala)

-mjerenje otpora izolacije elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja, električnih transformatora, električnih generatora, električnih motora, električnih kablova i električnih instalacija

-mjerenje napona koraka i napona dodira, mjerenje napona uzemljivača i mjerenje iznesenog potencijala

-mjerenje otpora poganskih(radnih) i zaštitnih sistema uzemljenja naponskog nivoa do 35Kv

-mjerenje otpora izolirajućih podova i zidova

-pregled gromobranskih instalacija i mjerenje otpora uzemljenja gromobranskih instalacija

-mjerenje intenziteta osvjetlejnosti

-pregled, ispitivanje i mjerenje uređaja za katodnu zaštitu

-pregled i ispitivanje ređaja za zavarivanje, pregled i ispitivanje prijenosnih alata uređaja sa elektromotorom(mješalice, bušilice i sl)

-mjerenje električnih veličina napona, struje, snage, energije, frekvencije, magnetnih i električnih polja

-kontrola rada pokazanih i registrirajućih instrumenata i provjera redoslijeda faza u elektroenergetskih postrojenjim

Pored svih usluga za koje Vatrozaštita ima odobrenja, također vrše pregled vatrogasnih aparata, praćenje rokova, prodaju vatrogasnih aparata (koji posjeduju EN3 Normu, europske certifikate), za koje su direktni uvoznici i zastupnici  te prodaju hidrantske mreže.            

Stojeći neprekidno na raspolaganju "VATROZAŠTITA" d.o.o Živinice razmjenom informacija sa svojim klijentima iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara, firma ide naprijed sa ciljem da prošire usluge i da klijenti budu još zadovoljniji  u pogledu usluga i cijena. U slučaju da planirate kontaktirati stoje na raspolaganju na adresi mag. put u gradu Živinice, naselje Križaljka, III Ulica br. 9 ili na broj 063/028-850, 035/770-375.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Odbrana i sigurnost