al
Zaštita i projekovanje u skladu sa zakonom o zaštiti okoliša

Ekologija

Zaštita i projekovanje u skladu sa zakonom o zaštiti okoliša

22.09.2020 09:09:14 / Izvor: Akta.ba

U skladu sa Zakonskom regulativom i prema zahtjevima ISO standarda 14001;2004 za okolišno upravljanje,  Institut INPROZ obavlja slijedeće poslove iz oblasti zaštite okoliša:

 • Izrada studija o utjecaju na okoliš
 • Izrada prethodne procjene utjecaja na okoliš
 • Izrada planova aktivnosti
 • Izrada planova upravljanja otpadom
 • Izrada planova sprečavanja nesreća većih razmjera
 • Izrada zahtjeva za dobijanje okolinske dozvole
 • Izrada planova unutrašnje i vanjske intervencije
 • Izrada izvještaja o stanju sigurnosti
 • Izrada internih planova inerventnih mjera
 • Mjerenje i ispitivanje emisije dimnih plinova iz stacionarnih izvora emisije
 • Opisivanje, mjerenje i ocjena okolinske buke
 • Mjerenje i analiza uticaja prašine na okoliš
 • Mjerenje i analiza emisije i imisije štetnih materija
 • Izrada godišnjih izvještaja o utjecaju na okoliš

Politika kvaliteta okolinskog upravljanja

 • Strateško opredjeljenje društva je visok kvalitet usluga kao najvažniji faktor u postizanju zadovoljstva kupaca i poslovnog ugleda.
 • Neprekidno poboljšanje komunikacije unutar društva, kao i razvijanje "klime" povjerenja među zaposlenicima, poštenog odnosa, odgovornosti za okolinu, odgovornosti za sigurno radno okruženje, uvažavanje etičkih normi, djeljenje odgovornosti te uključivanje zaposlenika u procese donošenja odluka.
 • Povećanje svijesti o važnosti pružanja kvalitetnih usluga našim kupcima, te održavati stalnu komunikaciju i redovno mjeriti stepen njihovog zadovoljstva.
 • Obrazovanje i obuka zaposlenika radi lakšeg prepoznavanja, razumjevanja i upravljanja međusobno povezanih procesa, kojima se povećava učinkovitost i djelotvornost organizacije, sigurnost na radu i zaštita okoline.
 • Razvijanje i podizanje ekološke svijesti zaposlenika i kupaca i aktivan doprinos na razvoju zaštite na radu.
 • Obaveza svih zaposlenika, na svim nivoima upravljanja, je stalno poboljšanje rada sa aspekta zaštite na radu, zaštite okoline i kvaliteta u svim segmentima Društva.
 • Upravljajući međusobno povezanim procesima, osigurati slobodan rad i razvoj Društva.
 • Primjenjivati nove tehnologije, savremenu opremu i stalno širiti polje djelovanja.
 • Birati pouzdane dobavljače i stalno unapređivati odnose sa njima. · Njegovati partnertske odnose.
 • Opredeljenje za stvaranje sigurnog radnog okruženja za zaposlenike i realizaciju planiranih ciljeva uz stvaranje pozitivnog takmičarskog duha u procesu kreiranja i realizacije poslovnih aktivnosti.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Ekologija