al
ZEOS eko-sistem je prvi operater upravljanja otpadnom EE opremom u BiH

Predstavljamo

ZEOS eko-sistem je prvi operater upravljanja otpadnom EE opremom u BiH

06.11.2017 08:55:46 / Izvor: Akta.ba

Električni i elektronski otpad  je: otpadna električna i elektronska oprema uključujući sklopove i sastavne dijelove, koji nastaju u privredi (industriji), EE otpad iz kućanstva odnosno otpadna električna i elektronička oprema nastala u kućanstvima ili proizvodnim i/ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstva.

Električna i elektronska oprema i uređaji predstavlja sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima kao i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog polja, a namijenjena je korištenju pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju i ne uključuje ambalažu.

Razlikujemo ove vrste električne i elektronske opreme (EE opreme):

- Veliki aparati za domaćinstvo

- Mali aparati za domaćinstvo

- Oprema informatičke tehnologije (IT) i oprema za telekomunikacije

- Oprema široke potrošnje za razonodu

- Oprema za osvjetljenje

- Električki i elektronski alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

- Igračke, oprema za rekreaciju (razonodu) i sport

- Medicinske naprave (osim inplantiranih i infektivnih proizvoda)

- Instrumenti za praćenje i nadzor

- Automati

Električni i elektronski otpad – EE otpad, prema klasifikaciji spada u OPASNI OTPAD te sadrži mnoge štetne tvari za zdravlje ljudi i okoliš, poput: žive, kadmija, kroma, broma, olova, arsena, azbesta, spojeva silicija, berilija, fosfora itd.

Osnovni razlozi zbog čega je EE otpad postao vrlo veliki problem jest činjenica što se ubrzanim razvojem tehnologije upotrebljava sve veća količina elektičnih / elektroniskih aparata (mobiteli, računala,…), a svi ti uređaji sadrže preko 1000 različitih tvari od kojih su mnoge otrovne, kao npr.:

- KADMIJ - Nalazi se u IR čitačima te otpornicima čipova. Oštećuje bubrege, kosti i taloži se u tijelu.

- ŽIVA - Nalazi se u svjetlosnim sijalicama, te ekranima. Oštećuje bubrege, šteti mozgu i razvoju fetusa.

- BERILIJ – Izrazito kancerogena tvar. Nalazi se u matičnim pločama.

- OLOVO – Nalazi se u monitorima. Štetno djeluje na živčani i reproduktivni sustav te koči mentalni razvoj djece i fetusa.

- HEKSAVALENTNI KROM - Koristi se kao zaštita od korozije. Uzrokuje oštečenja DNA i astmatični bronhitis.

- BARIJ - Koristi se u katodnim cijevima. Utiče na nateknuće mozga, oštečenje jetre, srca i slezene.

- PVC – Spaljivanjem plastike nastaje otrovni plin dioksin.

Iz navedenih razloga: EE otpad nije dozvoljeno odlagati zajedno s ostalim otpadom iz domaćinstva, već ga je potrebno izdvojiti i predati ovlaštenim sakupljačima.

Kada iz bilo kog razloga prethodno navedena EE oprema postane neupotrebljiva, pretvara se u EE otpad o kome se treba pobrinuti, odnosno reciklirati ga! Otpadni električni i elektronički uređaji i oprema sadrže plastiku, metale i slične materijale koji se mogu nakon recikliranja ponovo koristiti kao sekundarna sirovina za neki novi proizvod.Vrlo je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.

Rezultat recikliranja su vrijedne sirovine kao što su željezo, bakar aluminij, mesing, bakrena žica. One se prodaju kao sekundarne sirovine i vraćaju natrag u proces proizvodnje novih uređaja. Time se smanjuje eksploatacija prirodnih resursa i čuva našu planetu za buduća pokoljenja.

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. je prvi operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini.

Ova kompanija električni i elektronski otpad  zbrinjava besplatno od građana i pravnih lica, na osnovu kontakta putem telefona ili maila info@zeos.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Predstavljamo