Obavijest za iskazivanje interesa za izgradnju pratećih uslužnih objekata i obavljanja pratećih djelatnosti na izgrađenim dionicama autoputa na Koridoru Vc i na dionicama u izgradnji (dionice: Visoko-Podlugovi, Vlakovo-Tarčin, poddionica Lepenica-Tarčin i Počitelj-Bijača, poddionica Kravice-Bijača)

Izvor: Dnevni Avaz, 06.03.2014.

JP Autoceste FBiH

Sjedište u Mostaru: Ul. Braće Fejića bb, 88000 Mostar, Tel.: +387 36 512 300, Fax: +387 36 512 301

Ured u Sarajevu: Ul. Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo, Tel.: +387 33 277 900, Fax: +387 33 277 901

e-mail: info@jpautoceste.ba

www.jpautoceste.ba

 

OBAVIJEST

ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA IZGRADNJU PRATEĆIH

USLUŽNIH OBJEKATA I OBAVLJANJA PRATEĆIH

DJELATNOSTI NA IZGRAĐENIM DIONICAMA AUTOPUTA

NA KORIDORU VC I NA DIONICAMA U IZGRADNJI

 

U svrhu strateškog planiranja izgradnje uslužnih objekata, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar istražuje razvojne mogućnosti, te s tim u vezi poziva sve zainteresovane subjekte da iskažu interes za izgradnju pratećih objekata i obavljanja pratećih djelatnosti na autocesti A1 na Koridoru Vc.

 

Cestovno zemljište na kojem se planira izgradnja pratećih objekata i obavljanje pratećih djelatnosti (predviđeni TIP izgradnje je TIP 3 -benzinska stanica, višenamjenska trgovina, bife, restoran, parkirališne površine, površine za odmor i rekreaciju, toalet) obuhvata slijedeće lokacije:

 

• Dionica Visoko-Podlugovi, na pravcu od Podlugova prema Visokom u mjestu Ljubnići-Čitluk općina llijaš

 

• Dionica Vlakovo-Tarčin, poddionica Lepenica-Tarčin

o Na pravcu Lepenica-Tarčin PUO Lepenica jug

o Na pravcu Tarčin-Lepenica PUO Lepenica sjever

 

• Dionica Počitelj-Bijača, poddionica Kravice-Bijača

o Na pravcu Kravice-Bijača PUO Kravice jug

o Na pravcu Bijača-Kravice PUO Kravice sjever

 

Objava ove obavijesti je neobavezujuća, i ne predstavlja poziv za upućivanje zvaničnih ponuda.

 

Rok za iskazivanje interesa je 30 dana od dana objave.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: