Prodaja objekata i zemljišta (KO Šnjegotina Gornja)

Izvor: Glas Srpske, 31.07.2014.

DOO "BALKAN-ČEDOSLAV-KOMPANI"

Šnjegotina Gornja - TESLIĆ - u stečaju

 

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca od 17.7.2014. godine o uslovima i načinu prodaje imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik objavljuje,

 

OGLAS

o prodaji cjelokupne imovine stečajnog dužnika

 

A) PREDMET PRODAJE: Objekti i zemljište upisani u z.k. ulošku br. 25, k. č. 348/4 i PL 442/0, k. č. 348/4, KO Šnjegotina Gornja, 1/1 posjeda, i to: stambeno-poslovni objekat, korisne površine 240 m2, početne cijene 132.340,99 KM, proizvodni objekat - mlin sa zatvorenim skladištem, korisne površine 222,75 m2, početne cijene 58.440,74 KM, te 600 m2 uređenog zemljišta na kome su izgrađeni objekti, početne cijene 6.501,60 KM, što sve ukupno iznosi 197.283,33 KM.

B) VRIJEME I MJESTO PRODAJE: Licitacija će se održati 2.9.2014. godine (utorak) u 10 časova, u prostorijama SZR "Knjigovodstveni servis", ul. Sime Lozanića b.b. u Tesliću.

V) USLOVI PRODAJE: Imovina se prodaje u cjelini, viđenom stanju, aktuelnom imovinsko-pravnom statusu i na ovoj licitaciji po cijeni ne manjoj od utvrđene početne. Prodaja imovine će se izvršiti po principu komisijskog usmenog Javnog nadmetanja, a detaljne informacije potencijalni kupci mogu dobiti na kontakt telefon: 065/424-420. Pravo da učestvuju na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja do dana licitacije na račun DOO "Balkan-Čedoslav-Kompani" Šnjegotina Gornja - Teslić - u stečaju br: 554-011 -00011372-07 uplate depozit u visini 10% od početne vrijednosti ponuđene imovine. Licitacija će se obaviti ako se pojavi i samo jedan ponuđač. Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 30 dana od dana održavanja licitaciJe potpiše kupoprodajni ugovor i izvrši uplatu ponuđene cijene u cijelosti.

Poreske obaveze, takse i drute troškove nastale u toku kupoprodaje snosi kupac.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: