(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji i održavanju ŠKP u ŠG Vučevica Čajniče

Datum objave: 21.06.2017. 12:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1172-1-3-59-3-432/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Slaviša Kovačević
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumerepublikesrpske.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na izgradnji i održavanju ŠKP u ŠG"Vučevica" Čajniče


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na izgradnji i održavanju šumskih kamionskih puteva u ŠG"Vučevica"Čajniče

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na putu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u
odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu
izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je
u vezi sa predmetom nabavke.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Referens lista,Popisna lista osnovnih sredstava,) Spisak radnika

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.7.2017. 10:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.7.2017. 11:30:00
Adresa i mjesto ŠG"Vučevica"Čajniče


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Slaviša Kovačević
Adresa Kralja Petra I Oslobodioca br 13
Poštanski broj 73280 Čajniče (sp bl)
Opština/Grad Čajniče
Telefon (058) 315-150
Faks (058) 315-447
Elektronska pošta vucevica@sumers.org
Internet adresa www.sumerepublikesrpske.orgANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi na izgradnji ŠKP U ŠG"Vučevica"Čajniče

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na izgradnji šumskog kamionskog puta " Mlakve -Mrkva" l= 3,118 km

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na putu

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

215493,47

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Vučevica"ČajničeANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi na izgradnji ŠKP u ŠG"Vučevica" Čajniče

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na izgradnji šumskog kamionskog puta "Borova kosa -Zeljin potok" l=1,474km

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na putu

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

96194,15

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Vučevica"ČajničeANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radovi na održavanju ŠKP u ŠG"Vučevica"Čajniče

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na održavanju šumskih kamionskih puteva u ŠG"Vučevica"Čajniče za 2017 godinu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na putu

III Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

137805,60

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

iskazano u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG"Vučevica"Čajniče

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1172-1-3-59-3-432/17
PODIJELI: