(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u naselju Potkleče, Mjesna zajednica Klek, Općina Zavidovići

Datum objave: 15.02.2021. 15:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1374-7-3-24-3-10/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218234570005
Kontakt osoba/Služba za kontakt ALMIR MUSTAFIĆ
Adresa Safvet Bega Bašagića
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 206-701
Faks (032) 206-722
Elektronska pošta opzdici@bih.net.ba
Internet adresa www.zavidovici.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Zavidovići

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJU PŠOTKLEČE, MJESNA ZAJEDNICA KLEK, OPĆINA ZAVIDOVIĆI

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJU PŠOTKLEČE, MJESNA ZAJEDNICA KLEK, OPĆINA ZAVIDOVIĆI

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45310000-3 Elektroinstalacijski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8530,42

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

NASELJENO MJESTO POTKLEČE, MJESNA ZAJEDNICA KLEK, OPĆINA ZAVIDOVIĆI

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 RADNIH DANA

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 4. Ograničenja za učešće

NEMA

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

2.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 02.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ULICA SAFVET BEGA BAŠAGIĆA BB; ZAVIDOVIĆI, PRVI SPRAT UPRAVNE ZGRADE
OPĆINE ZAVIDOVIĆI, SALA ZA SASTANKE
Datum i vrijeme 02.03.2021. 12:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1374-7-3-24-3-10/21
PODIJELI: