(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji javnih rasvjeta na području općine Bužim

Datum objave:09.12.2019. 10:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.12.2019.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1119-1-3-64-3-23/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BUŽIM
IDB/JIB 4263287560007
Kontakt osoba Ilfad Eminić
Adresa 505. Viteške brigade br.26
Poštanski broj 77245 Bužim (bhp sa)
Općina/Grad Bužim
Telefon (037) 419-500
Faks (037) 410-031
Elektronska pošta buzim.opc@bih.net.ba
Internet adresa www.opcinabuzim.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bužim

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji javnih rasvjeta na području općine Bužim

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji javnih rasvjeta na području općine Bužim

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45316000-5 Radovi na instalaciji rasvjetnih i signalnih sistema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

24.12.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.12.2019. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 24.12.2019. 12:30:00
Adresa i mjesto Kao pod I 1.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u ulici 105. BUMB i u Patriotskoj ulici, MZ Bužim

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u ulici 105. BUMB i u Patriotskoj ulici, MZ Bužim

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8147,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period 20 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Bužim, MZ Bužim


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u naselju Eminići, MZ Lubarda

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u naselju Eminići, MZ Lubarda

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4280,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period 20 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Bužim, MZ Lubarda


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u naselju Abdići, MZ Lubarda

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u naselju Abdići, MZ Lubarda

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7562,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period 20 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Bužim, MZ Lubarda


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u naselju Mušići, MZ Mrazovac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u naselju Mušići, MZ Mrazovac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5940,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period 20 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Bužim, MZ Mrazovac


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u naselju Hilići i Kedići, MZ Elkasova Rijeka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u naselju Hilići i Kedići, MZ Elkasova Rijeka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8359,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period 20 radnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Bužim, MZ Elkasova Rijeka

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1119-1-3-64-3-23/19
PODIJELI: