(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji objekata vodosnabdijevanja i kanalisanje otpadnih voda

Datum objave: 28.07.2020. 14:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-1-3-456-3-397/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Aida Šerifović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Vodovodne instalacije

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

10

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanje otpadnih voda 10 lotova


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda 10 lotova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.8.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Vlada Brčko distrikta BiH, Bulevar mira br. 1, 76100 Brčko, II sprat, sala br. 59
Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:15

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Obavezan je obilazak terena prije davanja ponude.
Obilazak terena će se održati dana 13.08.2020 sa terminima navedenim u tački 5.3 tenderske dokumentacije


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Aida Šerifović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta aida.serifovic@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.netANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja vodovodne mreže na potezu Brod-Malezijski put

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja vodovodne mreže na potezu Brod-Malezijski put

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

160000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.08.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:15


X Dodatne informacije

Obavezan je obilazak terena prije davanja ponude.
Kontakt osoba za obilazak terena za LOT 1 je Dejan Lalović, tel. 049/216-969 - Lokal 211 u 8h


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja kanalizacije prema Fazlovića mlinu MZ Maoča

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja kanalizacije prema Fazlovića mlinu MZ Maoča

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.08.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:15


X Dodatne informacije

Obavezan je obilazak terena prije davanja ponude.
Kontakt osoba za obilazak terena za LOT 2 je Admir Musić, tel. 049/214-969 - Lokal 212 u 9h.


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja kanalizacione mreže od kuće Imamović Hasiba do kuće Imamović Edina MZ G. Rahić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja kanalizacione mreže od kuće Imamović Hasiba do kuće Imamović Edina MZ G. Rahić

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.08.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:15


X Dodatne informacije

Obavezan je obilazak terena prije davanja ponude.
Kontakt osoba za obilazak terena za LOT 3 je Admir Musić, tel. 049/214-969 -b Lokal 212 u 9h


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ 1. Maj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ 1. Maj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.08.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:15


X Dodatne informacije

Obavezan je obilazak terena prije davanja ponude.
Kontakt osoba za obilazak terena za LOT 4 je Duško Pantić, tel. 049/214-969 - Lokal 200 u 10:30h


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nastavak radova na izgradnji vodovodne mreže u Novom naselju u MZ Potočari

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nastavak radova na izgradnji vodovodne mreže u Novom naselju u MZ Potočari

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.08.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:15


X Dodatne informacije

Obavezan je obilazak terena prije davanja ponude.
Kontakt osoba za obilazak terena za LOT 5 je Duško Pantić, tel. 049/214-969 - Lokal 200 u 10:30h


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija kanalizacione mreže u ulici Miloša Crnjanskog MZ Kolobara

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija kanalizacione mreže u ulici Miloša Crnjanskog MZ Kolobara

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

46000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.08.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:15


X Dodatne informacije

Obavezan obilazak terena prije davanja ponude.
Kontakt osoba za obilazak terena za LOT 6 je Aleksandar Mančić i Biljana Savić, tel. 049/214-969 - Lokal 205 u 12h


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Ulice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Ulice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.08.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:15


X Dodatne informacije

Obavezan obilazak terena prije davanja ponude.
Kontakt osoba za obilazak terena za LOT 7 je Aleksandar Mančić i Biljana Savić, tel. 049/214-969 - Lokal 205 u 12h


ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Bušenje bunara sa pripadajućom hidromašinskom opremom u MZ Palanka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Bušenje bunara sa pripadajućom hidromašinskom opremom u MZ Palanka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.08.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:15


X Dodatne informacije

Obavezan obilazak terena prije davanja ponude.
Kontakt osoba za obilazak terena za LOT 8 je Aleksandar Mančić i Biljana Savić, tel. 049/214-969 - Lokal 205 u 12h


ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rehabilitacija bunara i pripadajućeg postrojenja (sa filterima) u ulici Suljagića Sokak MZ Broduša (kod stadiona FK Izbor)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rehabilitacija bunara i pripadajućeg postrojenja (sa filterima) u ulici Suljagića Sokak MZ Broduša (kod stadiona FK Izbor)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.08.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:15


X Dodatne informacije

Obavezan obilazak terena prije davanja ponude.
Kontakt osoba za obilazak terena za LOT 9 je Aleksandara Marković, tel. 049/214-969 - Lokal 202 u 14h


ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja prečišćivača za vodu na subarteškom bunaru u Novom Naselju MZ Brezovo Polje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja prečišćivača za vodu na subarteškom bunaru u Novom Naselju MZ Brezovo Polje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.08.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.08.2020. 13:15


X Dodatne informacije

Obavezan obilazak terena prije davanja ponude.
Kontakt osoba za obilazak terena za LOT 10 je Aleksandara Marković, tel. 049/214-969 - Lokal 202 u 14h

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-3-456-3-397/20
PODIJELI: