(aukcija) Izvođenje radova na održavanju lokalnih i nerazvrstanih cesta

Datum objave: 11.02.2021. 08:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

1263-1-3-4-3-6/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA GRUDE
IDB/JIB 4272083040003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Josip Tomić
Adresa Fra Gabre Grubišića 4
Poštanski broj 88340 Grude (hp mo)
Općina/Grad Grude
Telefon (039) 660-911
Faks (039) 660-930
Elektronička pošta josip.tomic@grude.info
Internet adresa www.grude.info

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Grude

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1282060,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirano TD.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirano TD.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Definirano TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirano TD.

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Prostorije općine Grude, Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude
Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 Asfaltiranje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Asfaltiranje

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233222-1 Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
854.710,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

854710,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalne i nerazvrstane ceste na području općine Grude.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:30
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 Saniranje udarnih rupa

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Saniranje udarnih rupa

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233142-6 Radovi na popravku cesta


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
170.940,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

170940,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalne i nerazvrstane ceste na području općine Grude.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 Nasipanje makadamskih cesta

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nasipanje makadamskih cesta

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233160-8 Staze i druge neasfaltirane površine


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
85.470,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

85470,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalne i nerazvrstane ceste napodručju općine Grude.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 Zemljani radovi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zemljani radovi

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45112500-0 Zemljani radovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
170.940,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

170940,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalne i nerazvrstane ceste napodručju općine Grude.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 10:30

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1263-1-3-4-3-6/21
PODIJELI: