(aukcija) Izvođenje radova na rekonstrukciji centralnog grijanja u JPU dječije obdanište Trol, Derventa

Datum objave: 23.06.2017. 15:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

140-7-3-141-3-33/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA DERVENTA
IDB/JIB 4400164060007
Kontakt osoba Mile Strinić
Adresa Trg oslobođenja br. 3
Poštanski broj 74400 Derventa (sp bl)
Opština/Grad Derventa
Telefon (053) 315-106
Faks
Elektronska pošta javnenabavke.derv@gmail.com
Internet adresa www.derventa.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Derventa

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Aktivnosti izolacionih radova

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na rekonstrukciji centralnog grijanja u JPU dječije obdanište „Trol“

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji centralnog grijanja u JPU dječije obdanište „Trol“ Derventa,
prema specifikaciji koja je u prilogu TD.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45331100-7 Radovi instaliranja centralnoga grijanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

definisano prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25641,03

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JPU dječije obdanište „Trol“ ulici Mladena Stojanovića bb

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

definisano prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

definisano prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

definisano prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

definisano prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

definisano prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.7.2017. 08:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.7.2017. 09:00:00
Adresa i mjesto Trg oslobođenja broj 3, kancelarija broj 9

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
140-7-3-141-3-33/17
PODIJELI: