(aukcija) Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji dijela zgrade Tržnice

Datum objave: 21.12.2019. 10:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

13067-1-3-409-3-1/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "TRŽNICA" D.O.O ZENICA
IDB/JIB 4218070440008
Kontakt osoba HAJRIJA ČOLAKOVIĆ
Adresa Ul.Maršala Tita 48
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 401-573
Faks (032) 243-043
Elektronska pošta trznica2000@bih.net.ba
Internet adresa www.trznicazenica.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Zenica

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

rekonstrukcija i sanacija dijela zgrade Tržnice

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

rekonstrukcija i sanacija zgrade


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45262700-8 Adaptacija zgrada


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

demontaža i rušenje, unutrašnji hidroizolaterski radivi, keramički radovi, podovi, unutrašnja bravarija, gipsarski radovi,
kamenorezački radovi, molerski radovi, krovovihidroinstalacije i elektroinstalacije

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

200000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zenica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

20% avansom i 80% po završetku radova

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

certifikat - nevedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

potvrda - navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

rješenje - navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.1.2020. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.1.2020. 12:30:00
Adresa i mjesto Ul. Maršala Tita broj 48, Zenica, I sprat zgrade gradske Tržnice (službena
prostorija)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije kontakt osoba Hajrija Čolaković, kontakt tel: 032 460 322


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba HAJRIJA ČOLAKOVIĆ
Adresa Ul.Maršala Tita 48
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 401-573
Faks (032) 243-043
Elektronska pošta trznica2000@bih.net.ba
Internet adresa www.trznicazenica.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba HAJRIJA ČOLAKOVIĆ
Adresa Ul.Maršala Tita 48
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 401-573
Faks (032) 243-043
Elektronska pošta trznica2000@bih.net.ba
Internet adresa www.trznicazenica.ba

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
13067-1-3-409-3-1/19
PODIJELI: