(aukcija) Izvođenje radova na rekonstrukciji puteva na području grada Cazina 1-3-21

Datum objave: 26.02.2021. 12:47 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1018-1-3-9-3-22/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI FOND
IDB/JIB 4263370970004
Kontakt osoba/Služba za kontakt ERVIN TATAREVIC
Adresa Trg Prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 515-280
Faks (037) 515-295
Elektronska pošta juksfc@gmail.com
Internet adresa www.juksfc.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Cazin

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija puteva na području grada Cazina 1-3-21

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke: Rekonstrukcija puteva na području grada Cazina 1-3-21
Lot 1 - Rekonstrukcija puta Tepići-Topčagići, MZ Krivaja
Lot 2 - Rekonstrukcija puta Liskovac – Beganovići – Krivaja, MZ Liskovac
Lot 3 - Sanacija mosta preko rijeke Mutnice u naselju Ćehići, MZ Tržačka Raštela

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 02.04.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Trg Alije Izetbegovića, 77220 Cazin, prostorije ugovornog organa
Datum i vrijeme 02.04.2021. 10:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 - Rekonstrukcija puta Tepići-Topčagići, MZ Krivaja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dato u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji


III Ukupna količina ili obim ugovora
-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

193953,52

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

35 radno pogodnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Krivaja

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 18.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 02.04.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 02.04.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 - Rekonstrukcija puta Liskovac – Beganovići – Krivaja, MZ Liskovac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dato u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji


III Ukupna količina ili obim ugovora
-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

153419,67

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radno pogodnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Krivaja

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 18.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 02.04.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 02.04.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3 - Sanacija mosta preko rijeke Mutnice u naselju Ćehići, MZ Tržačka Raštela

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dato u TD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45453100-8 Sanacijski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
-

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

126277,96

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 radno pogodnih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ T.Raštela

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 18.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 02.04.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 02.04.2021. 10:30

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1018-1-3-9-3-22/21
PODIJELI: