(aukcija) Izvođenje radova na sanaciji ceste Mokronoge - Mesihovina

Datum objave: 17.07.2019. 15:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.07.2019.


OBAVIJEST O NABAVI

665-1-3-14-3-19/19ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA TOMISLAVGRAD
IDB/JIB 4281006390009
Kontakt osoba Ivan Radoš
Adresa Mijata Tomića bb
Poštanski broj 80240 Tomislavgrad (hp mo)
Općina/Grad Tomislavgrad
Telefon (034) 356-400
Faks (034) 356-444
Elektronička pošta opcina.tg@tel.net.ba
Internet adresa www.tomislavgrad.gov.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Tomislavgrad

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija ceste Mokronoge - Mesihovina

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233222-1 Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema Td

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema Td

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema Td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema Td

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

1.8.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 1.8.2019. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.8.2019. 12:30:00
Adresa i mjesto Općina Tomislavgrad, M. Tomića 108, Tomislavgrad, ured br. 42


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dionica Borčani – Mandino Selo L=1.450 m

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema Td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

230000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tomislavgrad, Borčani-Mandino Selo


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dionica Crvenice – Mesihovina L=1.700 m

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema Td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

190000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tomislavgrad, Crvenice - Mesihovina

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
665-1-3-14-3-19/19
PODIJELI: