(aukcija) Izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva sa makadamskim kolovoznim zastorom

Datum objave: 12.03.2021. 13:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

987-1-3-8-3-9/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA SRBAC
IDB/JIB 4401255660003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dario Kresojević
Adresa " Trg boraca " br. 1
Poštanski broj 78420 Srbac (sp bl)
Opština/Grad Srbac
Telefon (051) 740-001
Faks (051) 740-152
Elektronska pošta javne.nabavke@srbac-rs.com
Internet adresa www.srbac-rs.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Srbac

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija lokalnih puteva sa makadamskim kolovoznim zastorom

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija lokalnih puteva sa makadamskim kolovoznim zastorom

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233142-6 Radovi na popravku puteva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.4.2021. 9:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Opština Srbac, " Trg boraca " br. 1, sala br. 5
Datum i vrijeme 2.4.2021. 9:05

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Prvo će se otvarati ponude za Lot br. 1 u 9,05 časova, zatim za Lot br. 2 u 9,15 časova i za Lot br. 3 u 9,25 časova


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija lokalnih puteva sa makadamskim kolovoznim zastorom - " Lijevče "

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija lokalnih puteva sa makadamskim kolovoznim zastorom - " Lijevče "

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233142-6 Radovi na popravku puteva


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7517,10

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselja: Kukulje, Lilić, Razboj Lijevče, Glamočani, Donji i Gornji Kladari, Bardača, Bajinci, Dugo polje i Gaj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.4.2021. 9:05ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija lokalnih puteva sa makadamskim kolovoznim zastorom - " Župa 1 "

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija lokalnih puteva sa makadamskim kolovoznim zastorom - " Župa 1 "

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233142-6 Radovi na popravku puteva


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

57000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselja: Srbac, Selo Srbac, Kaoci, Vlaknica, Brusnik, Kobaš, Korovi, Nova Ves i Seferovci

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.4.2021. 9:05ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija lokalnih puteva sa makadamskim kolovoznim zastorom - " Župa 2 "

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija lokalnih puteva sa makadamskim kolovoznim zastorom - " Župa 2 "

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233142-6 Radovi na popravku puteva


III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselja: Prijebljezi, Nožičko, Martinac, Povelič, Brezovljani, Crnaja, Selište, Donji i Gornji Srđevići, Ćukali
i Župski Razboj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.4.2021. 9:05

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
987-1-3-8-3-9/21
PODIJELI: