(aukcija) Izvođenje radova na sanaciji podova u učionicama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci

Datum objave: 14.07.2017. 15:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.07.2017.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

862-7-3-75-3-52/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
IDB/JIB 4401017720006
Kontakt osoba Saša Vavan
Adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 326-004
Faks (051) 326-009
Elektronska pošta slnabavke1@unibl.org
Internet adresa www.unibl.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Podne i zidne obloge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka radova na sanaciji podova u učionicama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radova na sanaciji podova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45432113-9 Postavljanje parketa


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je Filozofski fakultet, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvođenje radova je 10 (deset) kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja izabranog ponuđača u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje izabranom ponuđaču će se izvršiti u roku do 30 (trideset) dana po potpisivanju zapisnika o prijemu
radova i uredno ispostavljenoj fakturi

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.7.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.7.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Univerzitet u Banjoj Luci, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Saša Vavan
Adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 326-009
Faks (051) 326-009
Elektronska pošta slnabavke2@unibl.org
Internet adresa www.unibl.org

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
862-7-3-75-3-52/17
PODIJELI: