(aukcija) Izvođenje radova na sanaciji udarnih asfaltnih rupa na području Grada Bijeljina

Datum objave: 26.02.2021. 13:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1293-1-3-12-3-21/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BIJELJINA
IDB/JIB 4400358930002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Bogdan Tadić
Adresa Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 233-100
Faks (055) 210-162
Elektronska pošta javnab.sobn@gmail.com
Internet adresa www.sobijeljina.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Bijeljina

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

153846,16

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Radovi na sanaciji udarnih asfaltnih rupa na području Grada Bijeljina, šifra: SKP-14(2 Lot-a)/21

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Radovi na sanaciji udarnih asfaltnih rupa na području Grada Bijeljina, šifra: SKP-14(2 Lot-a)/21

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233142-6 Radovi na popravku puteva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.3.2021. 12:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Gradska uprava Grada Bijeljina
Datum i vrijeme 16.3.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1: Radovi na sanaciji (krpljenju) udarnih asfaltnih rupa u Gradu Bijeljina i Janji

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1: Radovi na sanaciji (krpljenju) udarnih asfaltnih rupa u Gradu Bijeljina i Janji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233142-6 Radovi na popravku puteva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

68376,07

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

8 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Bijeljina

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.3.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.3.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2: Radovi na sanaciji ( krpljenju) udarnih asfaltnih rupa na lokalnim i nekategorisanim putevima na području
Grada Bijeljina

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2: Radovi na sanaciji ( krpljenju) udarnih asfaltnih rupa na lokalnim i nekategorisanim putevima na području
Grada Bijeljina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233142-6 Radovi na popravku puteva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

85470,09

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

8 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Bijeljina

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.3.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.3.2021. 13:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1293-1-3-12-3-21/21
PODIJELI: