(aukcija) Izvođenje radova na sanaciji ulazne građevine Ustave Krupa - CHE Čapljina

Datum objave: 23.02.2021. 07:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

799-1-3-201-3-177/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227248350007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nada Pandža
Adresa Ulica kralja Petra Krešimira IV broj 6-A
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-804
Faks (036) 335-804
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija ulazne građevine Ustave Krupa - CHE Čapljina

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija ulazne građevine Ustave Krupa - CHE Čapljina

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45247220-8 Građevinski radovi na ustavu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

definirano u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

199868,20

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Krupa-Višići, općina Čapljina, HNŽ

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanja po ovom ugovoru izvršit će se temeljem ispostavljenih mjesečnih faktura, ovjerenih od strane ovlaštene osobe
Ugovornog tijela, u roku od najviše 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuditelji moraju u vrijeme predaje ponude biti registrirani za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi s
predmetom nabave.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

definirano u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 22.03.2021. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ul. kralja Petra Krešimira IV 6-A, 88000 Mostar
Datum i vrijeme 22.03.2021. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuditelji su obvezni prije davanja ponude proučiti kompletnu dokumentaciju temeljem koje će se izvoditi radovi koji su
predmet nabave. Preporuka ugovornog tijela je da se svi zainteresirani ponuditelji upoznaju s lokacijom na kojoj će se radovi
izvoditi, kao i sa uvjetima za njihovo izvođenje, jer iz razloga nepoznavanja istih ponuditelji neće imati pravo na kasniju
izmjenu svoje ponude ili bilo koje druge odredbe iz ugovora o izvođenju radova.
Obilazak lokacije će biti omogućen dana 11.03.2021. godine u 9:00 sati za sve zainteresirane ponuditelje koji su preuzeli
tendersku dokumentaciju.
Svi zainteresirani ponuditelji dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost obilasku lokacije i to upućivanjem faksa ili e-
maila osobi koja je ispred ugovornog tijela zadužena za kontakt s ponuditeljima i organizaciju obilaska lokacije (tč. 1.2 ove
TD) Elio Bošković, dipl.ing.građ.


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Nada Pandža
Adresa Ulica kralja Petra Krešimira IV broj 6-A
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-840
Faks (036) 335-840
Elektronička pošta nada.pandza@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
799-1-3-201-3-177/21
PODIJELI: