(aukcija) Izvođenje radova na ugradnji elektroinstalacija u objektu Rezervoar R1 za vodosnabdijevanje donje zone lokaliteta naselja Bare, Općina Hadžići, sa namjerom provođenja postupka nadmetanja putem e-aukcije .

Datum objave: 11.03.2021. 12:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

550-7-3-18-3-8/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA HADŽIĆI
IDB/JIB 4200427020006
Kontakt osoba/Služba za kontakt MUHIDIN HODZIC
Adresa Hadželi 114
Poštanski broj 71240 Hadžići (bhp)
Općina/Grad Hadžići
Telefon (033) 475-946
Faks (033) 475-952
Elektronska pošta ohadzici@bih.net.ba
Internet adresa hadzici.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Hadžići

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na ugradnji elektroinstalacija u objektu „Rezervoar R1“ za vodosnabdijevanje donje zone lokaliteta naselja
Bare, Općina Hadžići, sa namjerom provođenja postupka nadmetanja putem „e-aukcije“.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na ugradnji elektroinstalacija u objektu „Rezervoar R1“ za vodosnabdijevanje donje zone lokaliteta naselja
Bare, Općina Hadžići, sa namjerom provođenja postupka nadmetanja putem „e-aukcije“.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232154-6 Građevinski radovi na podignutim rezervoarima za pitku vodu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

opisana u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bare, Hadžići

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana, računajuči od dana uvođenja odabranog Izvođača radova u posao.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

finansiranje iz buđetskih sredstava

III 4. Ograničenja za učešće

opisano u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

da

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

da

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

21.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Hadžići, Hadželi 114., Hadžići, II sprat, sala Općinskog vijeća
Datum i vrijeme 22.03.2021. 13:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
550-7-3-18-3-8/21
PODIJELI: