(aukcija) Izvođenje radova na ugradnji optičkog kabela i povezivanje zgrade u Tomislavgradu s TS 20/110 kV Gornji Brišnik

Datum objave: 18.02.2021. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

799-1-3-187-3-170/21


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227248350007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Valentina Bevanda
Adresa Ulica kralja Petra Krešimira IV broj 6-A
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-804
Faks (036) 335-804
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugradnja optičkog kabela i povezivanje zgrade u Tomislavgradu s TS 20/110 kV Gornji Brišnik

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ugradnja optičkog kabela i povezivanje zgrade u Tomislavgradu s TS 20/110 kV Gornji Brišnik

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45314000-1 Ugradnja telekomunikacijske opreme
Dodatni predmet(i) 32562200-2 Optički telekomunikacijski kabeli


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

145.000,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

145000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tomislavgrad, HBŽ.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 (sto dvadeset) dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje se vrši nakon završetka radova u ugovorenom opsegu, po izvršenoj primopredaji istih, u roku od 30 dana.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Što se tiče profesionalne sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti u smislu čl. 46 Zakona, ponuditelji moraju biti
registrirani za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi s predmetom nabave.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

5.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 15.03.2021. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kralja Petra Krešimira IV 6-A, 88000 Mostar, BiH
Datum i vrijeme 15.03.2021. 12:00


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Valentina Bevanda
Adresa Ulica kralja Petra Krešimira IV broj 6-A
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-841
Faks (036) 335-843
Elektronička pošta valentina.bevanda@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
799-1-3-187-3-170/21
PODIJELI: