(aukcija) Izvođenje radova na ugradnji unutarnjih otvora u Objektu broj 2 -Lijevo krilo

Datum objave: 28.01.2020. 10:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.01.2020.
OBAVIJEST O NABAVI

202-7-3-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv DOM ZA SOCIJALNO I ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
I DRUGIH OSOBA STOLAC
IDB/JIB 4227632880005
Kontakt osoba NIKICA MARKIĆ
Adresa Humska bb
Poštanski broj 88360 Stolac (hp mo)
Općina/Grad Stolac
Telefon (036) 819-050
Faks (036) 819-053
Elektronička pošta info@dom-stolac.ba
Internet adresa www.dom-stolac.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Vrata i prozori (stolarija)

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugradnja unutarnjih otvora u Objektu broj 2 -Lijevo krilo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ugradnja unutarnjih otvora u objektu broj 2 -Lijevo krilo ustanove "Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa
invaliditetom i drugih osoba" Stolac

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45421160-3 Bravarski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

40.000,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Humska b.b.
88360 Stolac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 radnih dana od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sukladno tenderskom dokumentu

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Sukladno tenderskom dokumentu

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno tenderskom dokumentu

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Sukladno tenderskom dokumentu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Sukladno tenderskom dokumentu

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

12.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 12.2.2020. 09:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 12.2.2020. 10:00:00
Adresa i mjesto Prostorije ustanove "Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa
invaliditetom i drugih osoba" Stolac

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
202-7-3-1-3-1/20
PODIJELI: