(aukcija) Izvođenje radova na uređenju vodozahvata, izgradnji dovodnog vodovodnog cjevovoda (od kaptaže do Petrića), kaptažnog objekta i pristupnog makadamskog puta (Petrići – Međednik) u Mjesnoj zajednici Jablanica – Opština Lopare

Datum objave: 16.02.2021. 15:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

15-1-3-13-3-6/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA LOPARE
IDB/JIB 4400467550007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Gordana Spasojević
Adresa Cara Dušana 143
Poštanski broj 75240 Lopare (sp bl)
Opština/Grad Lopare
Telefon (055) 650-464
Faks (055) 650-304
Elektronska pošta gordanas@opstinalopare.com
Internet adresa www.opstinalopare.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Lopare

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova na uređenju vodozahvata, te izgradnji dovodnog vodovodnog cjevovoda (od kaptaže do Petrića), kaptažnog
objekta i pristupnog makadamskog puta (Petrići – Međednik) u Mjesnoj zajednici Jablanica – Opština Lopare

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova na uređenju vodozahvata, te izgradnji dovodnog vodovodnog cjevovoda (od kaptaže do Petrića), kaptažnog
objekta i pristupnog makadamskog puta (Petrići – Međednik) u Mjesnoj zajednici Jablanica – Opština Lopare

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232150-8 Radovi u vezi s cjevovodima za distribuciju vode
Dodatni predmet(i) 45232151-5 Radovi na obnovi vodovodne mreže


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji - Obrazac za cijenu ponude

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto na kome će se izvoditi radovi je područje Mjesne zajednice Jablanica, zaseok Petrići - Opština Lopare

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvođenje predmetnih radova iznosi 40 (četrdeset) kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke. Dokazi navedeni u tenderskoj
dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ugovorni organ nema zahtjeva po pitanju tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 9.3.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Opština Lopare, ulica Cara Dušana 143, zgrada opštine - drugi sprat, sala za
sjednice Skupštine opštine Lopare
Datum i vrijeme 9.3.2021. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo preko Portala javnih nabavki, na internet adresi: www.ejn.gov.ba


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Gordana Spasojević
Adresa Cara Dušana 143
Poštanski broj 75240 Lopare (sp bl)
Opština/Grad Lopare
Telefon (055) 650-464
Faks (055) 650-304
Elektronska pošta gordanas@opstinalopare.com
Internet adresa www.opstinalopare.com

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Gordana Spasojević
Adresa Cara Dušana 143
Poštanski broj 75240 Lopare (sp bl)
Opština/Grad Lopare
Telefon (055) 650-464
Faks (055) 650-304
Elektronska pošta gordanas@opstinalopare.com
Internet adresa www.opstinalopare.com

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
15-1-3-13-3-6/21
PODIJELI: