(aukcija) Nabavaka usluga osiguranja za Institut i Regionalne centre

Datum objave: 10.03.2021. 14:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

390-7-2-140-3-41/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB 4400963610001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Zora Bilić
Adresa Jovana Dučića 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 491-600
Faks (051) 215-751
Elektronska pošta info@phi.rs.ba
Internet adresa www.phi.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavaka usluga osiguranja za Institut i Regionalne centre

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavaka usluga osiguranja za Institut i Regionalne centre

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66510000-8 Usluge osiguranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

23.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.3.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU Institut za javno udravstvo Republike Srpske, Jovana Dučića 1, Banja
Luka
Datum i vrijeme 23.3.2021. 13:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

TD objavljena na portalu javnih nabavki.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kolektivno osiguranje radnika

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kolektivno osiguranje radnika (invaliditet i tjelesne povrede, smrt uslijed bolesti, smrt uslijed nesretnog
slučaja, troškovi liječenja i dopunsko zdravstveno osiguranje (osiguranje za slučaj hirurške intervencije i
osiguranje od težih bolesti i posljedica bolesti)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 23.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.3.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 23.3.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Obavezno osiguranje objekata i opreme od požara i dopunski rizik (isticanje vode iz kanalizacionih cijevi)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Obavezno osiguranje objekata i opreme od požara i dopunski rizik (isticanje vode iz kanalizacionih cijevi)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 23.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.3.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.3.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Obavezno osiguranje vozila za Institut Banja Luka i kasko osiguranje vozila za Institut Banja Luka i Regionalne
centre

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Obavezno osiguranje vozila za Institut Banja Luka i kasko osiguranje vozila za Institut Banja Luka i Regionalne
centre

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 23.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.3.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 23.3.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Osiguranje od opšte odgovornosti i djelatnosti (štete pričinjene trećim licima i njihovoj imovini)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Osiguranje od opšte odgovornosti i djelatnosti (štete pričinjene trećim licima i njihovoj imovini)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 23.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.3.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.3.2021. 13:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
390-7-2-140-3-41/21
PODIJELI: