(aukcija) Nabavka antiretrovirusnih lijekova

Datum objave: 09.02.2021. 08:06 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

804-1-1-8-3-12/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200642000008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amina Pašukanović
Adresa Trg heroja 14
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 728-700
Faks (033) 610-275
Elektronska pošta fedzzo@zzofbih.ba
Internet adresa www.zzofbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka antiretrovirusnih lijekova

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka antiretrovirusnih lijekova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Trg Heroja 14, 71 000 Sarajevo
Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN zidovudin, lamivudin

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN zidovudin, lamivudin tablete 300 + 150 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
3.000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10230,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2021.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji FBiH.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN abakavir, lamivudin

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN abakavir, lamivudin tablete 600 + 300 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
2.100

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

31521,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2021.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji FBiH.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN tenofovir disoproksil, emtricitabin

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN tenofovir disoproksil, emtricitabin tablete 245 mg + 200 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
36.000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

142200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2021.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji FBiH.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN emtricitabin, tenofovir disoproksil, rilpivirin

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN emtricitabin, tenofovir disoproksil, rilpivirin tablete 200 + 25+ 300 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
8.100

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

315900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2021.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji FBiH.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN lopinavir, ritonavir

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN lopinavir, ritonavir tablete 200 mg+ 50 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
15.000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2021.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji FBiH.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN dolutegravir

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN dolutegravir tablete 50 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
1.500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

56580,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2021.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji FBiH.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN zidovudin

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN zidovudin sirup 50 mg/5 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
5

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

178,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2021.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji FBiH.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN efavirenz

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN efavirenz tablete 600 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
7.800

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

93210,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2021.godine, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji FBiH.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Health insurance and reinsurance fund of Federation of Bosnia and
Herzegovina.
UIN 4200642000008
Contact person Amina Pašukanović
Address Trg heroja 14
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 728-700
Fax number (033) 610-275
Email address fedzzo@zzofbih.ba
Website address www.zzofbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Antiretroviral drugs

II 1.b. Description of the object of the contract

Antiretroviral drugs


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Quantity is specified in the tender document.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

 

Lot number Name Date
1 INN zidovudin, lamivudin 2 26.03.2021.
2 INN abakavir, lamivudin 2 26.03.2021.
3 INN tenofovir disoproksil, emtricitabin 2 26.03.2021.
4 INN emtricitabin, tenofovir disoproksil, rilpivirin 2 26.03.2021.
5 INN lopinavir, ritonavir 2 26.03.2021.
6 INN dolutegravir 2 26.03.2021.
7 INN zidovudin 2 26.03.2021.
8 INN efavirenz 2 26.03.2021.


III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time
1 INN zidovudin, lamivudin 2 26.03.2021. 10:00
2 INN abakavir, lamivudin 2 26.03.2021. 10:00
3 INN tenofovir disoproksil, emtricitabin 2 26.03.2021. 10:00
4 INN emtricitabin, tenofovir disoproksil, rilpivirin 2 26.03.2021. 10:00
5 INN lopinavir, ritonavir 2 26.03.2021. 10:00
6 INN dolutegravir 2 26.03.2021. 10:00
7 INN zidovudin 2 26.03.2021. 10:00
8 INN efavirenz 2 26.03.2021. 10:00

 

 

Address and place Trg Heroja 14, 71 000 Sarajevo

 


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
804-1-1-8-3-12/21
PODIJELI: