(aukcija) Nabavka asfalta marke BNHS 16 u količini od 10.000 tona

Datum objave: 23.02.2021. 15:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

57-1-1-5-3-13/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA KISELJAK-OPĆINSKI NAČELNIK
IDB/JIB 4236178540007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Gabrijela Lukić
Adresa Bana Josipa Jelačića 41
Poštanski broj 71250 Kiseljak (hp mo)
Općina/Grad Kiseljak
Telefon (030) 877-800
Faks (030) 879-077
Elektronička pošta opc.kiseljak@tel.net.ba
Internet adresa www.opcina-kiseljak.org

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Kiseljak

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava asfalta marke BNHS 16 u količini od 10.000 tona

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava asfalta marke BNHS 16 u količini od 10.000 tona

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44113620-7 Asfalt


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10.000 tona

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje općine Kiseljak

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

5.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 20.04.2021. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Kiseljak, Bana Josipa Jelačića 41, ured broj 43
Datum i vrijeme 20.04.2021. 10:00


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Municipality of Kiseljak
UIN 4236178540007
Contact person Gabrijela Lukić
Address Bana Josipa Jelačića 41
Postal code 71250 Kiseljak (hp mo)
Municipality/City Kiseljak
Telephone (030) 877-800
Fax number (030) 879-077
Email address opc.kiseljak@tel.net.ba
Website address www.opcina-kiseljak.org

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Municipality level (FBiH),Kiseljak

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of asphalt quantity of 10.000 tons

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement of asphalt quantity of 10.000 tons

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 44113620-7 Asphalt


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
10.000 tons

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

5.4.2021.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 20.4.2021. 09:00:00
Address and place Općina Kiseljak, Bana Josipa Jelačića 41, ured broj 43

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
57-1-1-5-3-13/21
PODIJELI: