(aukcija) Nabavka cipela

Datum objave: 04.03.2021. 13:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.03.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

916-7-1-11-3-7/21


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA SBK/KSB
IDB/JIB 4236202350001
Kontakt osoba/Služba za kontakt FRANO BRKAN
Adresa Aleja Konzula bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 546-222
Faks (030) 518-763
Elektronička pošta nabava@mupsbk.com.ba
Internet adresa www.mupsbk-ksb.gov.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava cipela

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18813000-1 Obuća s kožnim gornjištima
Dodatni predmet(i) 18815100-6 Gležnjače


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

800 pari

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42735,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište kupca.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do izvršenja ugovorenih obaveza.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tanderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH dokaz definiran detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tanderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u tanderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tanderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 18.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sala za sastanke, MUP-a SBK/KSB, Aleja Konzula bb, Travnik
Datum i vrijeme 18.03.2021. 13:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
916-7-1-11-3-7/21
PODIJELI: