(aukcija) Nabavka đubriva i sjemena za proljetnu sjetvu 2021. godine

Datum objave: 22.02.2021. 07:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

37-7-1-2-3-2/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA BOSANSKI PETROVAC/PETROVAC
IDB/JIB 4401327750002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Bojan Ćulibrk
Adresa Centar bb
Poštanski broj 79290 Drinić (sp bl)
Opština/Grad Petrovac
Telefon (050) 465-002
Faks (050) 465-001
Elektronska pošta petrovac@teol.net
Internet adresa www.drinic.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Petrovac

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka đubriva i sjemena za proljetnu sjetvu 2021. godine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka đubriva i sjemena za proljetnu sjetvu 2021.godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03110000-5 Usjevi, proizvodi komercijalnog uzgoja bilja i vrtlarstva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

49000

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokuentaciji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokuentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokuentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokuentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokuentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

8.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 9.3.2021. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Centar bb 79290 Drinić Sala Skupštine opštine
Datum i vrijeme 9.3.2021. 14:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
37-7-1-2-3-2/21
PODIJELI: