(aukcija) Nabavka elektro materijala i usluga tekućeg održavanja i dopune javne rasvjete na području općine Neum u 2021. godini

Datum objave: 23.02.2021. 14:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

841-7-1-7-3-8/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA NEUM
IDB/JIB 4227086860006
Kontakt osoba/Služba za kontakt IVAN MUSTAPIĆ
Adresa Kralja Tomislava 1
Poštanski broj 88390 Neum (hp mo)
Općina/Grad Neum
Telefon (036) 880-214
Faks (036) 880-248
Elektronička pošta nacelnik@neum.ba
Internet adresa www.neum.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Neum

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava elektromaterijala i usluga tekućeg održavanja i dopune javne rasvjete na području općine Neum u 2021.godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava elektromaterijala i usluga za tekuće održavanje i dopunu javne rasvjete na području općine Neum u 2021.godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31527260-6 Rasvjetni sustavi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema priloženoj tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

39744,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Neum i naseljena mjesta općine Neum

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kontinuirano tijekom 2021.godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema priloženoj tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Prema priloženoj tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema priloženoj tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema priloženoj tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema priloženoj tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

9.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 11.03.2021. 14:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kralja Tomislava 1, 88390 Neum, Sala Općine Neum
Datum i vrijeme 11.03.2021. 15:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti bez naknade do 09.03.2021.godine (utorak) na slijedeći način: u sustavu „E-
nabave“ na web adresi: www.ejn.gov.ba.
Ugovorno tijelo je omogućilo neograničen i izravan pristup tenderskoj dokumentaciji na Portalu javnih nabava, bez naknade,
zajedno sa objavom obavijesti o nabavi na Portalu javnih nabava.
Na portalu javnih nabava se može izvršiti uvid u tendersku dokumentaciju, te se isti neće moći vršiti kod ugovornog tijela.


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba IVAN MUSTAPIĆ
Adresa Kralja Tomislava 1
Poštanski broj 88390 Neum (hp mo)
Općina/Grad Neum
Telefon (036) 880-185
Faks (036) 880-248
Elektronička pošta imustapicneum@gmail.com
Internet adresa www.neum.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
841-7-1-7-3-8/21
PODIJELI: