(aukcija) Nabavka goriva (dizel, benzin) za potrebe JU OŠ Ključ

Datum objave: 27.01.2020. 12:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

554-7-1-2-3-2/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "KLJUČ" KLJUČ
IDB/JIB 4263099560008
Kontakt osoba DŽEVADA TIĆEVIĆ
Adresa Kulina Bana bb
Poštanski broj 79280 Ključ (bhp sa)
Općina/Grad Ključ
Telefon (037) 660-127
Faks (037) 660-127
Elektronska pošta os.kljuc@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva ( dizel, benzin) za potrebe JU OŠ"KLJUČ"KLJUČ

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva (dizel, benzin) za potrebe JU OŠ"KLJUČ"KLJUČ

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

4.200 litara

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KLJUČ

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2020.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Pozitivno poslovanje ponuđača ili upućivanje na odgovarajuće propise

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dokazi o ispunjavanju uslova ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđača predviđeni članom 47.ZJN-i

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dokazi o ispunjavanju uslova tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača predviđeni članom 50.ZJN-i

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.2.2020. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.2.2020. 11:00:00
Adresa i mjesto JU OŠ"KLJUČ"KLJUČ, Kulina Bana bb

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
554-7-1-2-3-2/20
PODIJELI: